Blog


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zorganizowała 11. edycję Konkursu Dobrych Praktyk, w którym konkurowało kilkaset przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów z 29 krajów z UE i spoza niej. W tym roku EU-OSHA nagrodziła najlepsze przykłady współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

EU-OSHA ogłosiła dziesięciu zwycięzców w trakcie europejskiej konferencji „Małe przedsiębiorstwa a zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: wyzwanie, szansa”, zorganizowanej zaledwie dzień po Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia) w Dublinie przez irlandzką prezydencję Unii Europejskiej. Był to pierwszy raz, kiedy EU-OSHA przyznała wspólne nagrody zarówno kierownikom, jak i pracownikom, co jest zgodne z trwającą kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na temat „Partnerstwa dla prewencji”.

- Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są w Europie dostrzegane na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach – powiedziała dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. – Konkurs ten dowodzi, że nawet przedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie siedmiu pracowników może posiadać innowacyjne rozwiązania prewencyjne, jak ma to miejsce w przypadku jednego z hiszpańskich laureatów konkursu – dodała.

Broszura z nagrodzonymi i wyróżnionymi przykładami
broszura

- Chcielibyśmy pokazać, że pomysły i koncepcje opracowane przez zwycięzców Nagrody za Dobrą Praktykę można dostosować do różnych sektorów przemysłu, państw członkowskich i organizacji różnego typu i rodzaju – podkreślił László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. - Sporządzenie bilansu innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w Europie powinno pomóc nam w dalszym rozwoju polityki zdrowia i bezpieczeństwa.

Od zwycięzców tej edycji oczekiwano wykazania silnego przywództwa i czynnego udziału pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa reprezentują szeroki wachlarz sektorów, na przykład opiekę zdrowotną, sprzedaż detaliczną i rolnictwo. Uroczystość była dla laureatów okazją do wymiany dobrych praktyk, takich jak ograniczenie wypadków przy produkcji samochodów w Turcji, poprawa dobrostanu personelu w przedsiębiorstwie technologicznym w Finlandii lub określenie i usunięcie przez irlandzkich pracowników przemysłu mleczarskiego zagrożeń występujących w ich sektorze. W trakcie tego wydarzenia EU-OSHA wyróżniła dziesięć kolejnych przedsiębiorstw. W nowej, opublikowanej dziś broszurze przedstawiono wdrożone przez nie inicjatywy w zakresie dobrych praktyk.

Nagrodzone przedsiębiorstwa i organizacje:

- voestalpine Rotec Group (Austria) za ustanowienie norm bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych krajach;
- Atlantica Leisure Group Ltd (Cypr) za zminimalizowanie liczby wypadków w sektorze hotelarskim;
- Rigshospitalet (Dania) za poprawę środowiska pracy w dużym szpitalu;
- Oy SKF Ab, fabryka Muurame (Finlandia) za poprawę dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwie technologicznym;
- ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Niemcy) za znalezienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby przedsiębiorstw w Hamburgu;
- West Offaly Dairy Discussion Group (Irlandia) za ograniczenie zagrożeń w gospodarstwach mleczarskich;
- Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Holandia) za poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie wśród operatorów wózków widłowych;
- SONAE (Portugalia) za zaangażowanie pracowników i kierowników w zapobieganie zagrożeniom w grupie sprzedaży detalicznej;
- PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hiszpania) za opracowanie modelu zapobiegania zagrożeniom dla małych przedsiębiorstw;
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş (Turcja) za zmniejszenie liczby wypadków przy produkcji samochodów.

Wyróżnione przedsiębiorstwa i organizacje:

- MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) za zachęcanie pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem;
- Lujatalo Oy (Finlandia) za zmniejszenie obciążenia fizycznego w sektorze budowlanym;
- Armor SA (Francja) za włączenie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy do strategii korporacyjnej;
- Hellenic Petroleum SA (Grecja) za stworzenie kultury bezpieczeństwa w rafinerii ropy naftowej;
- Construction Safety Partnership (Irlandia) za poprawę norm bezpieczeństwa na placach budowy;
- GE Healthcare Norway AS (Norwegia) za uczynienie ze zdrowia i bezpieczeństwa priorytetu pracowników i kierowników;
- CEMEX Polska (Polska) za przywództwo w zarządzaniu na rzecz zapobiegania wypadkom;
- U.S. Steel Košice, s.r.o. (Słowacja) za skuteczne zgłaszanie kwestii bezpieczeństwa u dużego producenta stali;
- Ascom d.o.o. (Słowenia) za ograniczenie dolegliwości ze strony układu mięśniowo-kostnego w przemyśle wytwórczym;
- Step Change in Safety (Wielka Brytania) za poprawę zaangażowania personelu w sektorze eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !