Blog


Kiedy należy ją stosować? Analiza bezpieczeństwa zadania powinna być stałym elementem każdego dobrego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Jest to najlepsza praktyka bhp, ale niedoceniana w normach, przepisach krajowych, czy codziennej praktyce wielu organizacji. Jest ona szczególnie godna polecenia w przypadku zadań niebezpiecznych, rzadko wykonywanych.

Jerzy Karczewski, Krystyna Karczewska

ABZ w systemie bezpieczeństwa pracy

Przeprowadzona przez osoby z dozoru bezpośredniego odpowiadające za bezpieczeństwo swoich pracowników, zatwierdzona przez wyższy dozór, stanowi znakomite narzędzie do planowania bezpiecznego wykonania zadania oraz skutecznej komunikacji z wykonującymi je pracownikami. Analiza pozwala na poinformowanie pracowników i omówienie, jakie zagrożenia wystąpią w kolejnych etapach pracy i jakie środki ochrony są bezwzględnie konieczne, aby zapewnić akceptowany poziom ryzyka.

Standardowa analiza zadania składa się z trzech kolumn:
• Opis etapu zadania.
• Zagrożenia występujące w danym etapie i potencjalne skutki (w wielu firmach opisywane są skutki dla człowieka, środowiska, mienia firmy itp.).
• Środki ochrony niezbędne dla zapewnienia akceptowane- go poziomu ryzyka.

Niektóre firmy dodają inne informacje, na przykład:
• Podstawa prawna, instrukcja.
• Oszacowanie i ocena ryzyka.

W tabeli podany został typowy, nieskomplikowany formularz do ABZ.

tabela
Formularz można oczywiście jeszcze uprościć usuwając zbędne kolumny. Jako minimum należy zostawić kolumny: 2, 3 oraz 5.

W firmach, w których analiza bezpieczeństwa zadania jest stosowana na co dzień, służy ona jako podstawowy dokument do zapoznania/przypomnienia pracownikom, z jakimi zagrożeniami należy liczyć się w danym etapie wykonywania zadania i jakie środki ochrony są w związku z tym niezbędne [9].

ABZ w praktyce

W ubiegłym miesiącu specjalista ds. bhp z dużego zakładu zwrócił się do nas z pytaniem o analizę bezpieczeństwa zadania (chociaż tego tak nie nazwał) oraz analizę ryzyka w ostatniej minucie. Chciał wiedzieć, czy te rozwiązania pomogą mu w lepszym organizowaniu prac niebezpiecznych. Po kilku mi- nutach rozmowy doszliśmy do wspólnego wniosku, że właśnie tak jest.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !