Blog


Celem działań była ocena bezpieczeństwa i propozycja redukcji zagrożeń w celu dostosowania do wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń parku maszyn produkującego wałki giętkie dla przemysłu automotive.

Zakres projektu:
• Weryfikacja dokumentacji i stanu bieżącego parku maszyn,
• określenie dogodnych metodologii szacowania ryzyka,
• znalezienie zagrożeń dla poszczególnych faz życia maszyny i dla każdego trybu pracy,
• określenie zalecanych środków ochrony lub wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla każdego zagrożenia,
• propozycje rozsądnego dostosowania starych maszyn do wymagań minimalnych,
• propozycje rozsądnego dostosowania nowych maszyn do wymagań zasadniczych.

Efekt wdrożenia projektu:
Ujawniono ok. 140 zagrożeń. Najczęściej powtarzającymi się były:
• możliwość zgniecenia/pochwycenia - zalecono uniemożliwienie dostępu do elementów ruchomych/obracających się poprzez zastosowanie osłon stałych i ruchomych, zmniejszenie szczelin,
• porażenie prądem elektrycznym - zalecono poprawienie wykonania instalacji elektrycznej zgodne z obowiązującymi normami, podniesienie kategorii bezpieczeństwa układów sterowania i wykonanie kontrolnych pomiarów rezystancji izolacji i uziemień,
• niewystarczająca dokumentacja – zalecono uzupełnienie dokumentacji o rysunki niezbędne do dokonania rzetelnej oceny funkcji bezpieczeństwa i kategorii zastosowanych układów sterowania.

Zaakceptowano dokumenty dopuszczające do użytku dla 35% maszyn (pozostałe w trakcie uzupełniania. Po usunięciu zauważonych zagrożeń i po audycie skuteczności wprowadzonych zmian nastąpi wydanie Deklaracji zgodności).
foto1 foto2 foto3

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona przez firmę PHU System.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".

bp-system

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !