Blog


W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów od listopada 2012r. uruchomiono nową procedurę Reagowania na zdarzenie/zagrożenia potencjalnie wypadkowe.

Nasze cele:
1. Poprawa warunków pracy w oddziale
2. Zmniejszenie ilości wypadków przy pracy
3. Budowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa
4. Zwiększenie zaangażowania pracowników w sprawy BHP

Jak się zaczęło?
1. Pracownicy elektrowni biorąc udział w sondzie elektronicznej wybrali definicje zdarzenia i zagrożenia potencjalnie wypadkowego. Definicje brzmią następująco:
-zdarzenie potencjalnie wypadkowe to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i nie spowodowało śmierci, urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracujących,
-zagrożenie potencjalnie wypadkowe to nieprawidłowość (techniczna, organizacyjna), która może doprowadzić do wypadku przy pracy.
2. Wybór adresata zgłoszeń – zgłoszenia zgłaszane są do Dział BHP
3. Ustalenie sposobu zgłaszania ZPW? Wybrano kilka możliwości:
- skrzynki ZPW (5 skrzynek na terenie elektrowni)
- e-mail
- osobiście
- książka korespondencji
- fax.
4. Informacja i promocja procedury jako „narzędzia” zwiększającego zaangażowanie pracowników w sprawy BHP poprzez:
-prezentacje na telewizorze BHP, na Bramie Głównej elektrowni
-tablica informacyjna przy pomieszczeniach Działu BHP, prezentująca przykłady zrealizowanych zgłoszeń ZPW
-informacje w Intranecie zakładowym i magazynach pracowników EKspress i Pod Parasolem
-wiadomości mailowe wysyłane indywidualnie do wszystkich pracowników
-audycje w zakładowej rozgłośni radiowej
5. Co dalej?
-zachęcamy pracowników do zgłaszania kolejnych ZPW prezentując przykłady zgłoszeń ZPW i podjętych działań na szkoleniach okresowych bhp pracowników elektrowni,
-rozmowy z pracownikami dozoru w celu wzmocnienia relacji przełożony – pracownik.

foto1 foto2 foto3

Przez 2 miesiące 2012 r. pracownicy zgłosili 8 ZPW, w roku 2013 – było 69 zgłoszeń ZPW, a przez pierwsze trzy miesiące 2014 zgłoszono już 40 zgłoszeń.

Mocne strony procedury zgłaszania ZPW – opinie pracowników po 2 latach funkcjonowania procedury:
• Prosty formularz zgłoszeniowy + prosta procedura zgłaszania
• Wybór adresata - zgłoszenia są kierowane bezpośrednio do Działu BHP
• Widoczne efekty realizacji zaleceń wynikających z Raportu ZPW
• Informacja zwrotna do pracownika zgłaszającego ZPW
• Możliwość zgłaszania anonimowego (tylko 10 % wszystkich zgłoszeń jest anonimowa).

Nasz druk zgłoszenia tworzyliśmy szukając idealnego rozwiązania, także w oparciu o różne wzory stosowane w innych zakładach pracy. Bardzo nam zależało na tym, żeby pracownik wskazał sam przyczyny zdarzenia/zagrożenia i swoją propozycję jak zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom / zagrożeniom.

Poniższy schemat jest dostępny pod tym linkiem. Aby go pobrać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać komendę "zapisz jako".

schemat

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".

pge

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !