Blog


Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem zarządzania i może być doskonalone jedynie przy udziale wszystkich pracowników. Wprowadzamy czytelne zasady bhp i sprawiedliwie je stosujemy. Naszym celem nie jest ukrywanie problemów, lecz ich identyfikowanie i rozwiązywanie - twierdzi Patric Merle, dyrektor zakładu Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. w Bukownie, który został wyróżniony statuetką "MECUM TUTISSIMUS IBIS", wręczaną laureatomkonkursu PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

 Maria Niedzielska

Jest to obecnie najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w Polsce, dzięki któremu firma została umieszczona na Złotej Liście Pracodawców.
Od chwili powstania w 1836 roku, Schneider Electric jest jednym z głównych francuskich potentatów przemysłowych. Założyciele firmy, bracia Schneider, rozwijali początkowo działalność w obszarze przemysłu hutniczego i stoczniowego, by z początkiem XX wieku skoncentrować się na produkcji związanej z elektrotechniką, a potem również automatyką. Dzisiaj marka obecna jest w 190 krajach świata, obejmuje 205 zakładów produkcyjnych i 25 centrów logistycznych.
W 1998 r. powstał zakład produkcyjny SEIP w Bukownie koło Olkusza. We wrześniu ruszyła produkcja na pierwszej linii wykończeniowej, wkrótce dołączyła do niej druga. W 2001 r. został dokonany transfer pierwszej linii automatycznej do kalibracji wyłączników. Uruchomiono także zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem SAP 3, wdrożono system zapewnienia jakości ISO 9001, rozpoczęto produkcję nowego wyłącznika, a w 2002 r. - wyłącznika z gamy Multi 9. Pracownicy firmy brali czynny udział we wszystkich etapach tego projektu, począwszy od projektowania wyłącznika, poprzez budowę linii produkcyjnej, a skończywszy na analizach i badaniach jakościowych produktu. W 2002 r. zakład uzyskał status fabryki globalnej, co oznaczało samodzielną produkcję i pełną odpowiedzialność za dostarczanie produktów na potrzeby międzynarodowego rynku.
Rok 2007 wiązał się z kolejnymi ważnymi wydarzeniami w rozwoju fabryki, a mianowicie transferem dalszych linii produkcyjnych - linii Interpact z fabryki w Neapolu oraz linii komór do wyłączników Compact NS. Firma jest producentem wyłączników i rozłączników aparatury niskich napięć. Aparaty te pełnią funkcję zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzeciążeniowych w instalacjach elektrycznych.
Proces produkcyjny wyłączników i rozłączników polega na montażu elementów zakupionych u dostawców zewnętrznych (również podzespołów wytworzonych przez inne firmy należące do grupy kapitałowej Schneider Electric). Kolejnym etapem jest zgrzewanie termiczne i magnetyczne podzespołów.
Następną fazą jest kalibracja termiczna (wykończenie, czyli ustawienie odpowiednich parametrów) wyłączników. Ostatecznie produkty przekazywane są w formie podzespołów siostrzanym firmom należącym do grupy Schneider Electric, a w formie produktu gotowego - do centrów dystrybucyjnych koncernu.
Czynnikami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników zakładów tej branży, są m.in. porażenie prądem elektrycznym, wymuszona pozycja ciała, potknięcia, poślizgnięcia.

Naczelna dewiza - zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie jest nie tylko stanem niewystępowania choroby lub niepełnosprawności, ale także stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego - Schneider Electric przyjmuje tę sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia definicję, jako podstawę swojej strategii i punkt wyjścia dla podejmowanych działań.
Firma zaangażowała się w promocję odpowiedzialności zarówno za przedsięwzięcia biznesowe, wydajność ekonomiczną, jak i za zdrowie.
Celem Schneider Electric w każdym kraju, w którym prowadzi działalność, jest wyznaczanie jak najwyższych standardów w promocji i ochronie zdrowia.
Na uwagę zasługuje dbałość kierownictwa zakładu o podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

W firmie wypracowana została własna polityka bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyszczególniono w niej 4 segmenty:
1) Bezpieczeństwo pracy
- zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie przebywającej na terenie zakładu,
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- zapewnienie czasu i środków na przestrzeganie bezpieczeństwa pracy
- zaangażowanie w ochronę zdrowia,
- umożliwienie wygodnego korzystania ze środków ochrony indywidualnej,
- uwzględnianie wymagań bhp w procesie zmian technologicznych, organizacyjnych itd.,
- tworzenie bezpiecznych systemów zarządzania i organizacji pracy.
2) Przestrzeganie prawa
- zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji,
- egzekwowanie stosowania się do obowiązujących zasad,
- bieżące monitorowanie zmian przepisów.
3) Wzajemne komunikowanie się
- reagowanie na informacje od pracowników,
- podnoszenie świadomości pracowników - budowanie kultury bezpieczeństwa,
- włączenie celów bhp do systemu wynagrodzeń,
- odpowiedzialność bezpośrednich przełożonych za systematyczne informowanie pracowników o realizacji planów i odpowiadania na ich inicjatywy,
- zmotywowanie pracowników do inicjowania działań poprawiających stan bhp.
4) Ciągłe doskonalenie
- stała poprawa poziomu bhp,
- systematyczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- promowanie kompetentnych pracowników i probezpiecznych postaw, a w szczególności odpowiedzialności za siebie i innych,
- planowanie zmian odnośnie bhp.
W przedsiębiorstwie wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-N 18001, który stanowi element Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym w Schneider Electric traktuje się jako priorytet i podstawę doskonalenia stanu bezpieczeństwa. Ocena ryzyka zawodowego polega na szacowaniu zagrożeń w dwóch podstawowych wymiarach: zagrożenie wypadkowe oraz zagrożenie związane z ergonomią. Pierwszy z nich związany jest bezpośrednio z działaniami prewencyjnymi, które mają na celu zapobieganie wypadkom. Drugi wymiar, szczególnie ważny ze względu na przewagę stanowisk montażu manualnego, pozwala badać stanowiska pod kątem potencjalnych chorób układu mięśniowo- szkieletowego. Przy szacowaniu zagrożeń ergonomicznych wykorzystywana jest metoda ErgoEaser.
Ocena ryzyka zawodowego jest zintegrowana z cotygodniowymi analizami stanu bezpieczeństwa pod względem wypadków, incydentów i sytuacji potencjalnie wypadkowych w ramach tzw. systemu SIM (short interwal management, czyli zarządzania w krótkich odstępach czasowych).

Pod czujnym okiem behapowców

Sprawami bhp w firmie zajmują się Krzysztof Lis, kierownik ds. personalnych i bhp oraz Agnieszka Gajos, specjalista ds. bhp, którzy każdego dnia uczą pracowników bezpiecznych nawyków i zachowań.
Bezpieczeństwo i higiena pracy są najwyższym priorytetem strategii firmy. Dyrekcja firmy we Francji z jednej strony stawia przed wszystkimi pracownikami ambitne cele z zakresu poprawy bezpieczeństwa, z drugiej zaś dostarcza odpowiednie narzędzia - wskaźniki do porównań, metodologie, najlepsze praktyki, konsultantów itp.
W firmie wdrażane są działania organizacyjne umożliwiające załodze udział w poprawie bezpieczeństwa. Odpowiednie uprawnienia dostała Rada Pracowników, wydziały produkcyjne wybrały swoich przedstawicieli bhp, pracownicy raportują na bieżąco wszelkie incydenty i sytuacje potencjalnie wypadkowe, które są wyeliminowane zanim doprowadzą do wypadku. Stan bhp analizowany jest codziennie na każdym poziomie organizacyjnym. Szczególną rolę odgrywa edukowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Im wyższy poziom wiedzy i świadomości dotyczący kwestii bezpieczeństwa, tym większa aktywność pracowników. Ludzie angażują się wtedy, gdy widzą w tym sens. Misją kierownictwa firmy jest nadawanie sensu i uczynienie pracowników odpowiedzialnymi za własne bezpieczeństwo i zdrowie.
Wszystkie te działania przyczyniły się do stworzenia w firmie elementów kultury bezpieczeństwa - bhp przestaje być zbiorem reguł i przepisów, a zaczyna być naturalnym nawykiem, mającym odzwierciedlenie w codziennych decyzjach i zachowaniach wszystkich pracowników.

Maria Niedzielska

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !