Blog


Przy analizie statystyki wypadków nasuwa się wniosek, że dominujące przyczyny techniczne wypadków przy pracy związanych z montażem i eksploatacją rusztowań spowodowane są brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami zabezpieczającymi, w tym środkami ochrony zbiorowej.

Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot

W przypadku rusztowań zabezpieczeniem zbiorowym są balustrady. W artykule podano podstawowe wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać, oraz najczęstsze przyczyny niezgodności skutkujące zdarzeniami wypadkowymi.

Wymagania dla balustrad

Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy [1].
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [2] rusztowanie robocze powinno posiadać balustradę. Element taki pełni właśnie funkcję środka ochrony zbiorowej, pod warunkiem, że składa się z (fot. 1):
– deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m,
– poręczy ochronnej (poręczy głównej) umieszczonej na wysokości 1,1 m,
– elementu wypełniającego wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą – w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

fot1

Kompletna balustrada na rusztowaniu systemowym: 1 – poręcz główna, 2 – poręcz pośrednia, 3 – deska krawężnikowa.

Balustrada taka nosi również miano „zabezpieczenia bocznego” [3]. Należy pamiętać, że w przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !