Blog


Pod koniec stycznia w kopalni Sośnica-Makoszowy uruchomiono jeden z najnowocześniejszych w Kompanii Węglowej systemów audiowizualnych. Filmy i animacje wyświetlane w cechowniach poświęcone bezpieczeństwu pracy mają trafić przede wszystkim do świadomości młodych górników.

Nowoczesne telebimy zainstalowano w trzech cechowniach znajdujących się na Ruchu Sośnica, Ruchu Makoszowy oraz w szybie Bojków, gdzie również zjeżdżają górnicy. Nowy system audiowizualny kopalni Sośnica-Makoszowy jest w pełni skomputeryzowany i kompatybilny z całym systemem wizualnym Kompanii Węglowej. Umożliwia nadawanie audycji, filmów i animacji poświęconych bezpieczeństwu pracy.
Decyzja o montażu nowoczesnych telebimów nie była przypadkowa. Multimedialne prezentacje skierowane są do wszystkich górników kopalni, ale w szczególności do młodych pracowników. Okazuje się, że aż 39 proc. załogi kopalni Sośnica-Makoszowy, to osoby, których staż pracy nie przekracza pięciu lat. Tylko w zeszłym roku kopalnia przyjęła do pracy 720 nowych pracowników.

– Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego szukaliśmy nowych pomysłów na uzupełnienie tradycyjnych szkoleń bhp. Do młodych ludzi, wychowanych w erze multimediów łatwiej dotrzeć za pomocą filmów i nowoczesnych treści wyświetlanych na ekranie – mówi Grzegorz Mendakiewicz, dyrektor kopalni Sośnica-Makoszowy.
Kopalnia wykorzystując nowy system audiowizualny korzysta nie tylko ze stale rozrastającej się bazy filmów szkoleniowych przygotowanych dla całej Kompanii Węglowej, ale zleca także przygotowanie własnych produkcji.
– W przyszłości chcemy, aby w filmach szkoleniowych występowali także nasi pracownicy. Dla górników będzie to jeszcze bardziej wiarygodne, gdy zobaczą na ekranie swoich kolegów – mówi dyrektor Mendakiewicz.

Nowy system audiowizualny kopalni Sośnica-Makoszowy kosztował 270 tys. zł.

[HW]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !