Blog


Różnorodność w miejscu pracy odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Rozmaite doświadczenia i osobowości, odmienne wykształcenie, poglądy oraz wiek pracowników gwarantują firmom możliwość szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej popularności pracy projektowej.

Mimo że różnorodność przynosi wiele korzyści, to wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Przed pracodawcami trudne zadanie stworzenia warunków i atmosfery pracy, która umożliwi różnym ludziom efektywnie działać w ramach jednego zespołu. Przekłada się to również na rekrutację – od kandydatów coraz częściej oczekuje się umiejętności prawdziwej współpracy.

WYMAGANIA: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

W świecie pracy obserwujemy wzrost znaczenia pracy zespołowej i projektowej, co w dużej mierze wynika z rozwoju technologicznego oraz coraz bardziej elastycznego podejścia do struktur organizacyjnych. Z tego powodu pracodawcy coraz częściej oczekują od kandydatów umiejętności pracy zespołowej, łatwego nawiązywania relacji oraz dopasowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy. Na znaczeniu zyskują również kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej, a więc umiejętność poprawnego odczytywania emocji członków zespołu, którzy często nie są naszymi najbliższymi współpracownikami. Jest to kluczowe dla efektywnej realizacji zadań w grupie, bowiem sukces w pracy zespołowej jest uzależniony od wzajemnego szacunku oraz otwartości na potrzeby i oczekiwania innych.

MENEDŻER W ROLI GŁÓWNEJ

Do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu współpracy w zespołach niezbędne jest wsparcie kadry zarządzającej, a mianowicie stworzenie w firmie atmosfery zachęcającej do współpracy, dialogu i wymiany wiedzy. Ogromne znaczenie odgrywa również wprowadzenie dobrych praktyk porządkujących pracę w zespołach i pomagających planowanie działań. – W gestii menedżera leży monitorowanie postępów czynionych przez zespół, nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z planem, a w razie nieścisłości – również odpowiednia reakcja. Jednak owa reakcja nie powinna być formą krytyki, lecz próbą analizy metod pracy zespołu, wyciągnięciem słusznych wniosków i zaproponowaniem najlepszych rozwiązań. – komentuje Paula Rejmer, dyrektor zarządzająca dywizją Expert Perm w Hays Poland. – Menedżer powinien wykorzystać swój autorytet do wprowadzenia zmian, które usprawnią komunikację, ulepszą podział zadań, rozwiążą ewentualne konflikty i w rezultacie zwiększą produktywność zespołu. – dodaje.

RELACJE CZY PROCEDURY?

Warto pamiętać, że w pracy grupowej kluczową rolę odgrywa także atmosfera oraz procedury porządkujące współpracę – zarówno w obrębie jednego zespołu, jak i pomiędzy nimi. Członkowie zespołu muszą mieć poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów mogą zwrócić się do współpracowników po wsparcie oraz że ich uwagi nie spotkają się z obojętnością.

Jednak dobra atmosfera i budowanie pozytywnych relacji nie wystarczą, jeśli brakuje jasnego podziału obowiązków oraz procedur porządkujących współpracę. – Dobre relacje nie zapobiegną konfliktom pomiędzy pracownikami lub działami, gdy przez brak standardowych wzorców działania dojdzie w firmie do sytuacji kryzysowej. Potrzebne są jasno określone mechanizmy działania w określonych sytuacjach, które regulują pracę zespołów, ułatwiają podejmowanie decyzji i w rezultacie minimalizują ryzyko powstawania sytuacji trudnych. – komentuje Paula Rejmer i dodaje – Bliskie relacje mają pozytywny wpływ na pracę zespołu, jednak nie można uzależniać jego wyników wyłącznie od kontaktów międzyludzkich. − Poza jasnymi zasadami współpracy, ogromne znaczenie ma również kultura organizacyjna, która określa preferowane formy komunikacji. Doświadczenie pokazuje, że rozmowa, choćby telefoniczna, ma korzystniejszy wpływ na efektywność współpracy niż formalne emaile.

PRACA PROJEKTOWA

Umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej najłatwiej zdobywa się w praktyce, np. uczestnicząc w grupach projektowych, gdzie każda osoba odpowiada za wykonanie konkretnych zadań w określonym czasie. Pozwala to nie tylko wykształcić poczucie odpowiedzialności za siebie i całą grupę, ale także nauczyć się podejmowania współpracy z dotąd nieznanymi osobami. W dużych, międzynarodowych organizacjach praca projektowa wspiera również wymianę doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami w większym, często międzynarodowym gronie. Dzięki takiej współpracy pracownicy patrzą na firmę w szerszej perspektywie – lepiej rozumieją swoją rolę w organizacji, zasady jej funkcjonowania oraz charakterystykę pracy innych departamentów lub oddziałów firmy. Korzyści są podwójne – pracownicy uczą się współpracy oraz szybko dostosowują się do zmiennego środowiska, natomiast pracodawcy zyskują większą efektywność pracy i realne szanse na wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

[HAYS]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !