Blog


25 kwietnia na terenie bocznicy kolejowej DB Cargo Spedkol w Kędzierzynie Koźlu przeprowadzono ćwiczenia polegające na symulacji rozszczelnienia cysterny, ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

partnerzy

Celem ćwiczeń jest doskonalenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w sytuacji wycieku i pożaru transportowanych koleją substancji chemicznych. W trakcie ćwiczeń prócz doskonalenia zasad współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, testowano tryb postępowania w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

- DB Cargo Polska od lat konsekwentnie działa na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, doskonalimy wewnętrzne procedury oraz przeprowadzamy liczne szkolenia i symulacje w tym zakresie. Zobowiązują nas do tego oczekiwania naszych klientów, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo realizowanych usług - mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska - Dzięki wdrożonym i sprawnie działającym systemom zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymania (MMS) oraz wysokim kompetencjom naszych pracowników wychodzimy naprzeciw tym potrzebom – dodaje.

Zaplanowane ćwiczenia podzielone były na trzy części: przeprowadzenie akcji ewakuacji pracowników w następstwie niebezpiecznego zdarzenia – rozszczelnienie
i pożar cysterny. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Prezentacja nowych środków bezpieczeństwa w zakresie pierwszej pomocy.

DB Cargo Spedkol realizując transporty substancji niebezpiecznych traktuje kwestię bezpieczeństwa priorytetowo.

- W naszym zespole są pracownicy posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo współpracujemy z firmami zewnętrznymi, takimi jak m/d/r/k Trusted Advisers Group sp. z o.o., będącymi wysokiej klasy ekspertami w tym obszarze – mówi Tomasz Iwański Prezes Zarządu DB Cargo Spedkol - Nasze wysiłki zostały docenione w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie za opracowanie w zakresie poprawy przygotowania załogi do postepowania w sytuacjach awaryjnych - dodaje.

bhp1

DB Cargo Polska posiada: certyfikat bezpieczeństwa w części A i B wydany przez Urząd Transportu Kolejowego; certyfikat podmiotu odpowiedzialnego
za utrzymanie pojazdów kolejowych na terenie Unii Europejskiej ECM; certyfikaty: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005. W grupie funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymania (MMS). Spółka jest sygnatariuszem Deklaracji Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !