Blog


Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykraczającą poza ramy prowadzonego pod domowym adresem tzw. small bussinesu, wcześniej czy później staje przed koniecznością kupienia lub wynajęcia pomieszczeń na potrzeby firmy. Niestety, rzadko który zdaje sobie sprawę, że nie każdy lokal czy budynek nadaje się z punktu widzenia przeciwpożarowych przepisów budowlanych do prowadzenia założonego rodzaju działalności.

Waldemar Kubik

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że nieświadomy takiej sytuacji przedsiębiorca, oprócz kosztów zakupu ponosi często niemałe wydatki związane z adaptacją i remontem, nie przypuszczając nawet, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do założonego celu będzie zwyczajnie niemożliwe. Kiedy ta brutalna prawda dotrze do jego świadomości, najczęściej w myśl popularnego hasła „Polak potrafi”, zaczyna się omijanie przepisów. Niestety, od takich działań do możliwości powstania tragedii droga niedaleka. Tym bardziej, gdy budynki takie mają mieć po adaptacji charakter obiektów użyteczności publicznej, kwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL.

Tymczasem aby takich problemów uniknąć, wystarczy przed podjęciem decyzji zakupu sięgnąć do podstawowych przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, którymi są:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, ze zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137; ze zm.)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Tak więc decydując się na zakup lub wynajęcie budynku lub jego części, powinniśmy rozważyć kilka elementów.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !