Blog


Nawet w najlepiej zabezpieczonym zakładzie czy miejscu pracy mogą zdarzyć się wycieki niebezpiecznych substancji. Nie musi to być ogromna ilość. Mówi się powszechnie, że jedna kropla oleju może zanieczyścić do 1000 litrów wody.

Anna Sternik

Co oznacza, że nawet niewielkie, niewinne z pozoru, skapnięcie kilku kropli smaru z maszyny, może być poważnym zagrożeniem. Dla pracowników, dla zakładu, dla środowiska.

Prawo Ochrony Środowiska jasno mówi: „Każdy, kto prowadzi zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej w skutek złej gospodarki substancjami niebezpiecznymi, jest zobowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający owym awariom i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska.” (Ustawa z dnia 13.04.2001r.)
Rozwiązaniem są sorbenty. Dzięki nim możemy uniknąć niepotrzebnych a wysokich kosztów sprzątania, napraw i usuwania zanieczyszczeń. Nie mówiąc już o bezpieczeństwie pracy.

Podział

Najczęściej stosowanym podziałem materiałów absorbujących jest dziedzina zastosowania. Są dostępne w wersjach:
• do oleju,
• uniwersalne
• specjalne.

Podstawowym kryterium wyboru powinien być rodzaj cieczy, która ma być zebrana.

Sorbenty olejowe
wchłaniają ciecze na bazie węglowodorów (np. oleje, benzynę, olej napędowy, rozpuszczalniki, naftę), a odpychają wodę. Olej pływający na wodzie zostaje wchłonięty bez choćby jednej kropelki wody.

Sorbenty uniwersalne
Służą do szybkiego wchłaniania olejów, cieczy chłodząco – smarujących, smarów, rozpuszczalników, środków przeciw zamarzaniu, jak również nieagresywnych kwasów i ługów.

Sorbenty specjalne
Powinny być stosowane do agresywnych kwasów i ługów oraz nieznanych cieczy. Najczęściej są dostępne w żółtym ostrzegawczym kolorze, co podnosi bezpieczeństwo i ostrzega wszystkich zainteresowanych przed potencjalnym zagrożeniem przez wchłonięte chemikalia.

Kolejnym kryterium wyboru powinien być format. Pamiętajmy, forma sorbentu powinna odpowiadać wyciekowi.
Tu asortyment jest bardzo szeroki. Do wyboru mamy:
•    Maty w podajnikach lub materiał w rolkach
•    Poduszki i węże absorbujące
•    Zapory przeciwolejowe dla ochrony wód
•    Granulaty i pochłaniacze oleju
•    Zestawy ratunkowe
•    Bariery odcinające, pokrywy wlotów kanałów i wanny do wycieków

Maty absorbujące
Maty lub fragmenty oderwane z rolki możemy kłaść wprost na rozlaną ciecz. Proces wchłaniania można obserwować bezpośrednio. Ciecz zostaje wchłonięta szybko i bez problemu. Maty również po nasyceniu pływają po powierzchni wody i można je łatwo zebrać.
Maty absorbujące doskonale nadają się do codziennych potrzeb w laboratoriach, w warsztatach, do prac naprawczych. To wygodne i ekonomiczne rozwiązanie do niewielkich wycieków.

Rolki
Rolki absorbujące dostępne są w różnych szerokościach i grubościach materiału, w zależności od potrzeby zastosowania. Sorbenty w rolkach można stosować np. przy stanowiskach roboczych, ciągach komunikacyjnych, do przykrywania dużych powierzchni, przy narażonych na wyciekach maszynach lub pod nimi. Jeśli rolki są perforowane - łatwo oderwać wymaganą długość. Na rynku  dostępne są również stojaki i uchwyty ścienne, które można umieścić bezpośrednio w miejscu pracy.

Włókniny w podajnikach

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !