Blog


Tryb prawidłowego dokonywania identyfikacji zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz zapewnienia nadzoru nad tymi procesami w IPB Sp. z o.o. określony jest w procedurze zawierającej dokładny opis działań związanych z procesem identyfikacji zagrożeń oraz ich oceny.

Prezes Zarządu odpowiada za zapewnienie niezbędnych środków do realizacji działań profilaktycznych.

Zastępca odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji w zakresie wystąpienia objawów chorobowych u pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminowania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dyrektor d.s. Handlowych odpowiada za podejmowanie decyzji w zakresie eliminowania przyczyn powstawania szkodliwych czynników biologicznych w magazynach składowania materiałów budowlanych, podejmowanie działań zmierzających do eliminowania rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników biologicznych.

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za:
• ograniczanie liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
• projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,
• zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia,
• zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach,
• zapewnienie właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych a także środków higieny osobistej oraz środków do odkażania skóry lub błon śluzowych,
• zapoznanie z treścią instrukcji podległych pracowników.

Pracownicy odpowiedzialni są za niezwłoczne poinformowanie przełożonego o każdym zachorowaniu mogącym powstać wskutek narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz przestrzeganie postanowień instrukcji.

foto

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie IPB Iława

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".
ipb

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !