Blog


Każdego roku w Europie u ok. 1,6 miliona osób aktywnych zawodowo diagnozuje się nowotwór. W nowym sprawozdaniu EU-OSHA analizuje, jaki wpływ mają te fakty na pracowników. Zdaniem Agencji rzeba dołożyć jeszcze więcej wysiłku, by ułatwić zrównoważoną pracę osobom, które pokonały nowotwór, zarówno w celu promowania dobrego samopoczucia w tej wrażliwej grupie osób, jak i zmniejszenia następstw społeczno-ekonomicznych.

W najbliższym czasie opublikowanych zostanie więcej informacji dotyczących zaleceń o narzędziach, interwencjach, programach i praktykach wspierających powrót pracowników po przebytym nowotworze.

Szacuje się, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Dlatego też sześć organizacji europejskich podpisało umowę, w której zobowiązały się one do udziału w programie dobrowolnych działań mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk.

Wspomniani partnerzy to:
- austriackie federalne ministerstwo pracy, spraw społecznych i ochrony konsumentów
- BUSINESSEUROPE (europejscy pracodawcy)
- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
- Komisja Europejska
- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
- holenderskie ministerstwo spraw społecznych i zatrudnienia.

Sygnatariusze umowy sporządzili plan działania na potrzeby programu, który będzie realizowany do końca 2019 roku. Zachęcają też państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i inne organizacje w całej Europie (i poza nią) do udziału w tym programie.

Wzmocnienie zapobiegania w przedsiębiorstwach

Niektóre z działań, które mają zostać opracowane i wdrożone w ciągu trzech lat obowiązywania programu, są następujące:
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat dopuszczalnych wartości i podniesienie wiedzy pracodawców i pracowników na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat metod oceny ryzyka i możliwych środków zarządzania ryzykiem;
- wpływanie na zachowanie i sposób postępowania pracowników fizycznych;
- gromadzenie, opisywanie i udostępnianie szeregu konkretnych i opłacalnych dobrych praktyk, wykonalnych dla MŚP, w odniesieniu do określonych substancji rakotwórczych.

Państwa członkowskie i organizacje będą zachęcane do oferowania przyjęcia roli mentora lub partnera przez przewodnictwo w zakresie określonej części programu działania, na przykład w odniesieniu do określonej grupy substancji rakotwórczych lub określonego sektora.

Sygnatariusze porozumienia szacują, że z programu skorzystają mniejsze przedsiębiorstwa, mające na przykład niewielkie doświadczenie z dobrymi praktykami. Oczekują również, że większa wiedza doprowadzi do innowacji w procesach produkcji, czego skutkiem będzie zastąpienie substancji rakotwórczych bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

Dalsze działania

Wspomnianych sześć organizacji wzywa każdego do podjęcia środków, wdrożenia dobrych praktyk oraz podniesienia wiedzy w celu zapobiegania narażeniu na działanie czynników rakotwórczych.

Koncepcję dobrych praktyk należy interpretować szeroko – jako wszystkie inicjatywy, które wspierają pracowników i pracodawców w zapewnieniu im ochrony przed substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy. Do przykładów należą: środki techniczne, działania mające na celu podnoszenie wiedzy, narzędzia oceny ryzyka, podejścia branżowe, środki prewencyjne, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, instytutami badawczymi lub sektorami gospodarki itp.

EU-OSHA pomaga w promowaniu programu i będzie wspierała partnerów w organizowaniu corocznego wydarzenia mającego na celu podnoszenie wiedzy i ocenę postępów. Ponadto kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018–2019 będzie poświęcona zagadnieniu niebezpiecznych substancji, dzięki czemu będzie się wpisywać w zakres planu działania i jego cele.

W programie przewiduje się program działań, który obejmie dwie prezydencje Rady UE i którego rozpoczęcie zbiega się z prezydencją Holandii w 2016 r., a zakończenie – z prezydencją Austrii w 2019 r.

EU OSHA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !