Blog


Projekt „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” analizuje tendencje demograficzne, wyzwania oraz aktualne strategie i polityki sprzyjające bezpiecznemu i zdrowemu starzeniu się w pracy. Wyniki są już dostępne online i można je łatwo przeglądać za pomocą przyjaznego dla użytkownika, interaktywnego narzędzia wizualizacji.


Do 2040 r. prawie 27% unijnej populacji ma mieć ponad 65 lat (Eurostat 2014). Ma to poważne konsekwencje dla pracowników, pracodawców i całości społeczeństwa. Celami tego trzyletniego projektu, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na zlecenie Parlamentu Europejskiego były analiza bezpieczeństwa i zdrowia starszych pracowników oraz identyfikacja sposobów zapewnienia zrównoważonej pracy. Projekt podkreślał między innymi przykłady strategii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy uwzględniających starzenie się siły roboczej oraz czynniki sprzyjające wdrożeniu takich strategii, jak i przeszkody w tym zakresie. Wyniki te mają wpłynąć na rozwój polityki w tym obszarze.

piramida wieku polska

Wielojęzyczne narzędzie wizualizacji umożliwia łatwy i szybki dostęp do wyników. Pięć interaktywnych tablic z wykresami zawierającymi fakty i liczby umożliwia użytkownikom zapoznanie się z kluczowymi kwestiami i porównanie populacji danego kraju i całej UE. Użytkownicy mogą również przeanalizować istniejące polityki, strategie i programy państw członkowskich UE oraz porównać kształtowanie polityki i podejścia do niej w różnych krajach europejskich. Profile krajowe zapewniają szybkie wizualne streszczenie sytuacji w 31 krajach europejskich, z linkami do bardziej szczegółowych informacji nt. każdego kraju.

Ponadto dostępne są teraz również szczegółowe oceny sytuacji, sprawozdania i studia przypadków nt. strategii rehabilitacji i powrotu do pracy. Na przykład w projekcie analizowano konkretne problemy, z jakimi muszą zmierzyć się kobiety w kontekście starzejącej się siły roboczej, a wynikające z tego wnioski, wraz z ich konsekwencjami dla kształtowania polityki, streszczono w przeglądzie badań.

Arkusz informacyjny towarzyszący sprawozdaniu zawiera streszczenie głównych punktów. Wszystkie te produkty, służące informowaniu decydentów oraz społeczności BHP, są już dostępne online.

Więcej informacji:
- Narzędzie wizualizacji (link)
- Końcowy ogólny raport z analizy (link)
- Streszczenie raportu (link)
- informacje o projekcie „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” (link)

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !