Informacja o RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Safety Media z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Towarowa 23 (dalej „SafetyMedia” lub „Portal”).

Kontakt

Napisz do nas na adres e-mail: rodo@safetymedia.pl lub adres pocztowy: Safety Media, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Podałeś nam je podczas zakładania konta w jednym z naszych Serwisów, zapisując się na newsletter lub zgłaszając swój udział w konkursie. Pozyskujemy dane także w związku z obsługą transakcji, dokonywanych na naszych Serwisach lub w Aplikacjach mobilnych.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ zawarliśmy z Tobą umowę na założenie i utrzymywanie konta w naszych Serwisach. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy. Inne cele przetwarzania Twoich danych są następujące:

 • umożliwienie nam kontaktu z Tobą, przyjmowania od Ciebie korespondencji;
 • dostarczanie zasubskrybowanych przez Ciebie newsletterów;
 • umożliwienie zakupu dostępu do płatnych treści;
 • prowadzenie e-mailowej i telefonicznej obsługi Klienta, w tym obsługi reklamacji;
 • prowadzenie e-mailowej i telefonicznej usługi wsparcia dla Ciebie, w tym rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych lub z płatnościami;
 • przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu SafetyMedia w następujących celach:

 • monitorowania aktywności Twojej i wszystkich innych użytkowników (np. czytane artykuły, pobierane pliki, czas spędzany na poszczególnych stronach etc.) w celach analitycznych i statystycznych, by na tej podstawie móc stale doskonalić jakość usługi: dopasowywać ją do zainteresowań naszych odbiorców, poprawiać jej wygodę i rozszerzać funkcjonalności;
 • dopasowania treści, komunikatów i reklam ze względu na historię odwiedzanych przez Ciebie stron w naszych Serwisach;
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług i towarów naszych Partnerów;
 • kontaktowanie się z Tobą – za Twoją osobną zgodą - w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi zakupu dostępu do płatnych treści;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czas przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas realizacji umowy z Tobą dopóki nie wycofasz zgody. Jeśli nie wycofasz zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane przez 10 lat od daty zawarcia z nami ostatniej umowy. W przypadku wycofania przez Ciebie zgody, ograniczymy zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W takiej ograniczonej postaci będziemy je przetwarzać przez kolejne 5 lat. Po wspomnianych powyżej okresach Twoje dane będą całkowicie usunięte z naszej bazy danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: rodo@safetymedia.pl lub kierując korespondencję na adres pocztowy: SafetyMedia ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

Czy konieczne jest podanie swoich danych osobowych?

Oto wykaz danych, które są wymagane, abyśmy mogli świadczyć Ci usługę założenia i prowadzenia konta na portalu:

 • adres e-mail (login),
 • nick
 • hasło

Jeśli nie będziesz chciał podać nam powyższych danych lub będziesz chciał wycofać zgodę na ich przetwarzanie przez SafetyMedia, nie będziemy mogli zrealizować umowy o prowadzenie konta w naszych Serwisach. Czyli konto nie zostanie założone lub zostanie usunięte. Gdy określają to przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W celu wystawienia faktury za nasze usługi wymagamy podania:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 • ulicy i numeru domu,
 • kodu pocztowego i miejscowości,
 • numeru NIP

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia przysługujące Ci wobec SafetyMedia, w zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych

Masz prawo do wglądu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.