Blog


Ocena ryzyka jest potrzebna zarówno organizacji, jak i jej pracownikom. Zgodnie z amerykańską zasadą win-win1) to, co dobre dla firmy jest dobre dla pracownika i na odwrót. Zasada ta ma głęboki sens przede wszystkim w sprawach bezpieczeństwa: z jednej strony zdrowie i życie pracowników, z drugiej – skuteczne ograniczanie niepotrzebnych strat, czyli poprawa efektywności.

Jerzy Karczewski, Krystyna Karczewska

Zastanawiając się, dlaczego ocena ryzyka zawodowego w Polsce traktowana jest w większości przypadków po macoszemu, jako wymóg prawny, bez żadnych widocznych korzyści dla firmy – doszliśmy do wniosku, że winne jest podejście do oceny ryzyka. Głównym powodem traktowania oceny ryzyka w sposób czysto instrumentalny jest brak wiedzy, w jaki sposób ocena ryzyka może zostać wykorzystana do codziennego kontrolowania zagrożeń i do eliminowania bądź ograniczania strat. Skoro jest taki wymóg prawny to trzeba to zrobić, najlepiej niech zajmą się tym specjaliści bhp, a pozostali pracownicy, z kadrą kierowniczą na czele będą mieć „święty spokój”.

W niniejszym artykule pokażemy „kaskadowe” podejście do oceny ryzyka, które pozwala na znacznie lepsze rozpoznanie zagrożeń występujących w firmie, a co za tym idzie na bardziej optymalny dobór środków ochrony.

Trzy poziomy identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka

Dobra ocena ryzyka, przydatna dla organizacji i dla jej pracowników, powinna być przeprowadzona na trzech poziomach:
- najwyższego kierownictwa,
- kierownictwa,
- specjalistów i ekspertów.
Stąd nazwa podejścia: kaskadowa ocena ryzyka.
Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych poziomów chcielibyśmy omówić rysunek:

rys. 1

Krok 1 – Co robimy?
Zbudowanie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wymaga doskonałej identyfikacji i analizy zagrożeń. Konieczne jest zarówno rozpoznanie zagrożeń, jak i wnikliwa analiza, której efektem końcowym jest ustalenie środków niezbędnych do zapewnienia akceptowalnego, dla danej organizacji, poziomu ryzyka.

1) Z angielskiego win-win – wygrany-wygrany

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !