Blog


Lesław Zieliński odwołuje się do swojej książki „22 zadania służby bhp. Standardy działania”, wydanej przez "Atest" w 2009 r., która spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. W nowym cyklu na łamach "Atestu" L. Zieliński nie tylko aktualizuje omawiane zagadnienia, ale i znacznie je rozszerza, a także wprowadza uzupełnienia wynikające ze zmieniającej się pragmatyki pracy służby bhp.

Lesław Zieliński

Redakcja jest przekonana, że cykl będzie pomocą dla wszystkich osób zdobywających zawód behapowca oraz dla młodych pracowników służby, którzy stawiają pierwsze kroki, natomiast dla praktyków z wieloletnim stażem okaże się przydatnym kompendium.

Kontrola powinna obejmować wszystkie zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy, a wynikające z zakresu działania i uprawnień służby bhp, bez względu na to czy wynikają z obowiązków pracodawcy, osób kierujących pracownikami czy samych pracowników. Lista obszarów i ich elementów podlegających kontroli jest dość długa, dlatego dla ułatwienia pracy i skrócenia samego protokołu warto opracować wzorcową listę kontrolną i na niej zaznaczać kontrolowane tematy z zapisem oceny: pozytywna/negatywna. Wówczas w protokole znajdą się jedynie te zagadnienia, które wymagają podjęcia działań.

Przykładowa lista kontrolna

A. Przejścia, dojścia
1. Posadzki, drzwi, schody, wejścia.
2. Barierki, poręcze.
3. Oznakowanie i oświetlenie.
4. Stan dróg, przejść w okresie zimowym.
5. Zabezpieczenia otworów w podłodze.
B. Miejsce, stanowisko pracy
1. Dostęp do miejsca pracy.
2. Porządek w miejscu pracy i wokół stanowiska pracy.
3. Sposób składowania materiałów (szczególnie niebezpiecznych i łatwopalnych).
4. Sposób składowania wyrobów.
5. Sposób składowania odpadów, śmieci.
6. Stan instalacji elektrycznej.
7. Oznakowanie i dostęp do wyłączników.
8. Zabezpieczenia w narzędzia i wyposażenie pomocnicze stanowiska pracy – ich stan i dostosowanie do wykonywanych czynności.
C. Środowisko pracy
1. Oświetlenie ogólne i miejscowe.
2. Wentylacja ogólna i miejscowa.
3. Hałas.
4. Zapylenie.
5. Drgania mechaniczne.
6. Substancje szkodliwe i niebezpieczne w powietrzu.
D. Zabezpieczenia
1. Przed przypadkowym i niepowołanym uruchomieniem maszyny, urządzenia.
2. Wyłączniki awaryjne: dostępność, oznakowanie, sprawność.
3. Przeciwporażeniowe.
4. Przed uderzeniem, pochwyceniem przez ruchome elementy.
5. Przed wypadnięciem, wpadnięciem, spadnięciem.
6. Przeciwpożarowe.
E. Pozycja przy pracy powodująca narażenia na:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !