Blog


Należąca do Kompanii Węglowej kopalnia Jankowice w Rybniku została uznana w branżowych konkursach za najbezpieczniejszą i najlepszą w ubiegłym roku w polskim górnictwie. Zajęła także 3 miejsce w kategorii „największy postęp w roku”.

Wkonkursie „Najlepsza kopalnia roku” pod uwagę brane są przede wszystkim parametry ekonomiczne - m.in. wyniki, wydajność, koszty produkcji i postęp robót przygotowawczych. W czołówce, obok Jankowic, znalazły się też kopalnie Ziemowit w Lędzinach i Bogdanka na Lubelszczyźnie. W kategorii "największy postęp kopalni" pierwsze miejsce przypadło należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Krupiński, a kolejne miejsca - Południowemu Koncernowi Węglowemu z grupy Tauron i kopalni Jankowice.

Kapituła konkursu "Bezpieczna kopalnia" wyłania zwycięzców na podstawie danych dotyczących wypadkowości w zakładach górniczych. Konieczny warunek to m.in. brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w zakładzie w ostatnich trzech latach.
Analizowana jest również ilość tzw. wypadków lekkich w minionym roku, liczba kolejnych dni bez wypadku, a także wielkość załogi i wydobycia.

Kopalnia Jankowice zatrudnia ponad 3,8 tys. osób, z czego prawie 3,1 tys. pod ziemią. W ubiegłym roku zdarzyło się tam 56 niegroźnych wypadków - zdecydowanie mniej niż w wielu innych kopalniach. Od sierpnia 2002 roku nie doszło tam do wypadku śmiertelnego, a ostatni wypadek, w którym górnik odniósł ciężkie obrażenia, miał tam miejsce w maju 2010 roku.
Na kolejnych miejscach w rankingu bezpiecznych kopalń znalazły się inne zakłady Kompanii Węglowej - Brzeszcze i Piast. Po ośmioletniej przerwie uhonorowano także wyniki w zmniejszaniu wypadkowości przy pracy w kopalniach rud miedzi, przyznając wyróżnienie dla zakładu górniczego Lubin, należącego do KGHM Polska Miedź.

W Polsce działa 31 zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny - faktycznie kopalń jest o kilka więcej, bo niektóre zakłady, powstałe w wyniku łączenia kopalń, składają się z dwóch tzw. ruchów górniczych.
- Na 31 kopalń wydobywających węgiel kamienny 15 należy do Kompanii Węglowej. Biorąc pod uwagę wymogi konkursu, cieszy sukces największego producenta węgla w Europie. Jestem przekonany, że inne kopalnie Kompanii będą brały przykład z liderów, co wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, które generuje ok. 90 proc. wszystkich wypadków w branży wydobywczej - wskazał prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Piotr Litwa.

W ubiegłym roku wśród załogi kopalń węgla kamiennego (bez pracowników zewnętrznych firm) ogólna liczba wypadków zmalała o 7,5 proc., a ciężkich urazów było o 40 proc. mniej niż rok wcześniej i trzy razy mniej niż w 2009 r.
- Już trzeci rok z rzędu maleje wypadkowość ogółem. Pod tym względem jest lepiej, niż zakładaliśmy w naszej wieloletniej strategii, w której wskazujemy pięcioprocentowy próg satysfakcji w każdym kolejnym roku – skomentował Litwa.

Ranking bezpiecznych kopalń jest wspólnym przedsięwzięciem WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji "Bezpieczne Górnictwo" im. Wacława Cybulskiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz komitetu organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Fot: KWSA

[PAP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !