Blog


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

W grudniu ubiegłego roku Pan wraz z dwoma współpracownikami z firmy zostaliście laureatami nagrody III stopnia w 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały opracowane przez Panów dwa komplementarne rozwiązania dotyczące systemów mocowania ładunków w transporcie. Pierwsze z nich to trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami. Z czego wynikała potrzeba opracowania takiego rozwiązania?

Co roku, do konkursu zgłaszamy kilka rozwiązań, które są wynikiem codziennej pracy u naszych klientów nad poprawą warunków bezpieczeństwa. Bardzo się cieszymy, że dwa z nich zostały nagrodzone. Ponieważ nasza firma specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów branży logistycznej i chemicznej zaproponowane rozwiązania są związane z praktyką bezpieczeństwa podczas załadunku. W ubiegłych latach zostaliśmy wyróżnieni miedzy innymi za pierwszy w Polsce symulator urządzenia do napełniania i opróżniania ciśnieniowych urządzeń transportowych, które pozwala operatorom na sprawdzenie jak działa instalacja rozładunku na przykład paliw i gazów. Symulator wykorzystuje oryginalne elementy instalacji co ułatwia nabycie poprawnych zachowań.

Trenażer służy do szkolenia operatorów wózków widłowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Na czym polega jego istota?

Szczególnie podczas załadunku produktów spożywczych w szkle czyli butelek, brak doświadczenia operatora wózka może prowadzić do licznych mikropęknięć. Jeżeli takowe wystąpią, spożywając dany produkt może ucierpieć każdy z nas. Niestety jedynym sposobem na poprawę pracy operatora jest ćwiczenie. Opracowane urządzenie pozwala na symulowanie warunków pracy z ładunkami stwarzającymi specyficzne zagrożenia z powodu kształtu, formy czy zawartości. Dzięki układowi czujników możemy pomóc operatorowi nabyć umiejętności aktywnego modyfikowania zachowania.

Drugie zaproponowane przez Panów rozwiązanie to miernik nominalnej siły ręcznej (SHF) pozwalający na bezpieczne stosowanie pasów mocujących. Mocowanie towarów jest częstą przyczyną wypadków w transporcie ładunków, w jaki sposób opracowany przez Panów miernik pozwala na ograniczenie zagrożeń?

Od kilku lat jesteśmy partnerem merytorycznym badania środków mocujących Złoty Pas, w ramach którego identyfikujemy zwyczaje i praktyki związane ze stosowaniem środków mocujących. Pas to środek mocujący który najczęściej jest stosowany w praktyce. Nie jest zbyt skomplikowany, jest uniwersalny i każdy ma do niego łatwy dostęp. Dzięki temu ilość pasów stosowanych do zamocowania ładunków przewyższa inne środki. O ile w ostatnich latach zauważyliśmy znaczącą poprawę jeżeli chodzi o spełnienie deklarowanych przez producentów parametrów takich jak wytrzymałość, to wiele pozostaje do zrobienia w kwestii ich używania.
Podstawowym problemem jest to, że kierowca powinien naprężać pas z określoną siłą, która na etykiecie podawana jest w jednostce fizycznej (daN). Jak kierowca ma się dowiedzieć czy napina pas z siłą odpowiednią? Nie da się tego stwierdzić na oko. Nasze rozwiązanie pozwala kierowcy optymalnie użyć pasa. Jak się jednak okazuje świadomość, że coś robię dobrze wymusza także i zastosowanie innych zaleceń np. co do ilości stosowanych pasów. Nasz miernik pomaga kierowcy zobaczyć czy działa zgodnie z założeniami producenta, ale w dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo niejako wymuszając poprawne mocowanie.

Czy oba rozwiązania mogą być wdrożone na szerszą skalę, w innych przedsiębiorstwach?

Oczywiście. Skupiamy się na rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem, które niejednokrotnie wykraczają poza indywidualny zakres. Niestety, każde z nagrodzonych rozwiązań wymaga, by pracownik poświecił czas na działania nieproduktywne z punktu widzenia procesów, którymi się zajmuje. Oczywiście każdy z nas wie, że przed wyruszeniem samochodem należy sprawdzić stan opon, światła, poziom płynów, ale w zasadzie zakładamy, że wszystko jest dobrze i ruszamy. W pracy jest dokładnie tak samo. Ignorowanie szczegółów i brak czasu na naukę prowadzą do poważnych wypadków. W ramach kolejnych inicjatyw, które zgłosimy do następnych edycji konkursu przedstawimy rozwiązania udowadniające, że warto pracę wykonywać dobrze, bo to się wszystkim opłaca.

Od 2017 roku spółka m/d/r/k Trusted Advisers Group jest sygnatariuszem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, działając na poziomie I i II. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom na czym polega ten system oraz jakiego rodzaju usługi w ramach systemu świadczy spółka.

Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach. Od 2012 roku spółka świadczy usługi telefonu alarmowego dla transportu lotniczego i morskiego, co jest wymogiem podczas przewozu do niektórych krajów, między innymi do USA. W oparciu o zgromadzoną wiedzę postanowiliśmy wspomóc działanie służb ratowniczych i udostępniliśmy posiadane bazy danych dla potrzeb akcji ratowniczych. Nasze działanie polega na udostępnieniu internetowej bazy wiedzy dla prowadzących akcję, która zestawia wymagania transportowe dla towarów niebezpiecznych, oraz telefonu alarmowego, pod którym nasi eksperci służą radą i pomocą w przypadkach skomplikowanych. Spółka zadeklarowała także możliwość wsparcia działań ratowniczych na miejscu. Wsparcie dla systemu SPOT jest wynikiem naszej polityki polegającej na zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów naszych klientów w szerokim zakresie.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmowę przeprowadziła redakcja czasopisma "Przyjaciel przy Pracy".


Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Portal Kultura Bezpieczeństwa jest partnerem medialnym konkursu

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
kategoria B – prace naukowo-badawcze,
kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu
w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2018 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !