Blog


Napo dla nauczycieli to narzędzie internetowe służące zapoznaniu uczniów szkół podstawowych z podstawową tematyką BHP. Umożliwia ono nauczycielom nie tylko przekazanie wiedzy, ale również prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i pobudzający wyobraźnię.

Główne przesłania i cele kształcenia, twórcze pomysły na ćwiczenia i elastyczne plany lekcji są udostępniane nauczycielom w pakietach materiałów i są zaprojektowane tak, aby można je było wpasować w program nauczania. Program Napo dla nauczycieli został opracowany przez EU-OSHA wspólnie z Konsorcjum Napo.

Wykorzystując popularną postać tytułowego bohatera filmu rysunkowego Napo, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz z konsorcjum Napo opracowała serię pomocy naukowych dla nauczycieli dotyczących tematyki BHP, których celem jest wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy do edukacji wczesnoszkolnej w kształcący i jednocześnie zabawny, pomysłowy sposób oparty na krótkich filmach z serii Napo oraz twórczych ćwiczeniach.

Każdy zestaw pomocy naukowych zawiera prezentację głównego przesłania i celów dydaktycznych. W zestawie znajduje się oprócz tego szczegółowy opis proponowanych ćwiczeń i wymaganych pomocy oraz przykładowy plan zajęć, który można wykorzystać do przeprowadzenia typowej 40-minutowej lekcji.

Zestawy pomocy naukowych zawierają propozycje lekcji na temat zasad bezpieczeństwa i zdrowia dla dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu lat. Zestawy narzędzi edukacyjnych zawierają pełne instrukcje, propozycje aktywności i powiązane z nimi materiały do pobrania, które pomogą nauczycielom i wychowawcom włączyć treści dotyczące BHP do obecnego programu nauczania. Lekcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nawiązywać do bieżących przedmiotów i wspomagać ich nauczanie. Są to:

  • Wiedza o życiu, zdrowiu i społeczeństwie
  • Nauki przyrodnicze
  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Nauka języków
  • Wychowanie plastyczne

Odwiedź stronę NAPO

EU OSHA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !