Blog


Zakład Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu został laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Firma zdobyła pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym, w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy już po raz dziewiętnasty wyłoniła zwycięzców prestiżowego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Jego laureatami są pracodawcy, którzy nie tylko przestrzegają wszystkich przepisów prawa pracy, ale też w sposób świadomy wiążą sukces ekonomiczny z bezpiecznymi warunkami zatrudnienia. Ich wyróżnikiem na tle konkurencji jest tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.

O zwycięstwie Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu zadecydowało, oprócz przestrzegania przepisów prawa pracy, stosowanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie BHP, tworzenie wysokiej kultury bezpieczeństwa, a także wysokość poniesionych w tym obszarze nakładów finansowych, która potwierdza priorytetowe podejście kierownictwa zakładu do kwestii bezpieczeństwa.
- Za sukcesem naszego zakładu stoją nasi pracownicy. Zapewnienie im bezpiecznego miejsca pracy, które sprzyja budowaniu dobrych relacji i motywuje, to nasza najwyższa powinność. Wdrażamy szkolenia i programy nie tylko dla naszego zespołu, ale również dla naszych podwykonawców – tak, by jak najszerzej propagować kulturę bezpieczeństwa – mówi Maciej Klęczek, Dyrektor Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu.

- Motto konkursu – "Ze mną będziesz najbezpieczniejszy" – w pełni odzwierciedla podejście firmy do kwestii bezpieczeństwa. Nasze działania podyktowane są troską o zapewnienie pracownikom przyjaznego miejsca pracy – mówi Weronika Wodiczko, Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska w Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu.
Bycie odpowiedzialnym pracodawcą to jeden z pięciu zasadniczych celów strategii biznesowej Nestlé służącej promowaniu wśród pracowników troski o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz o środowisko naturalne.

Na rzecz tworzenia przyjaznych warunków pracy firma wdraża we wszystkich swoich fabrykach m.in. System BBS (Behavioral Based Safety, czyli Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach). Pozwala on na regularne diagnozowanie zagrożeń i wprowadzanie najlepszych możliwych rozwiązań, które zmieniają podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa i podnoszą jego poziom. W ramach BBS od 2008 roku w zakładach produkcyjnych Nestlé w Polsce prowadzony jest program rozmów SUSA (Safe and Unsafe Acts, czyli Bezpieczne i Niebezpieczne Zachowania).

[Neste]

Fot: Neste

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !