Blog


Według badań lekarzy zbyt długie siedzenie bez ruchu w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko ciężkich chorób i nagłej śmierci – wskazują analitycy iPass, amerykańskiej firmy z branży informatycznej, która przeprowadziła badania czasu pracy wśród pracowników firm międzynarodowych, którzy pracują poza biurem.

Zgodnie z przytaczanymi przez analityków iPass opiniami lekarzy, osoby które spędzają dzień pracy w pozycji siedzącej, powinny być aktywne fizycznie w czasie odpoczynku, co pomoże im utrzymać prawidłową kondycję fizyczną.

W Polsce - jak przypomina Główny Inspektorat Pracy - piętnastominutowa przerwa przysługuje pracownikowi, którego wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin w ciągu doby i dodatkowych 5 minut wolnego po każdej godzinie pracy spędzonej przy komputerze.
Jak podkreśla GIP, przepisy gwarantują pracownikowi prawo do odpoczynku w pracy w postaci przerw. Podstawowa przerwa wynosi 15 minut i jest wliczana do czasu pracy. Przysługuje, gdy w ciągu doby wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin.

„Przerwa ta (art. 134 kp) jest niezależna od innych, np. przerwy przysługującej pracownikowi niepełnosprawnemu. Prawo do 15 minut przerwy uzależnione jest od faktycznego czasu wykonywania pracy, a nie obowiązującego dobowego wymiaru” –z publikacji pt. „BHP w biurze”, wydanej przez GIP

GIP informuje w swojej publikacji, że pracownikowi niepełnosprawnemu, oprócz przerwy wynikającej z Kodeksu pracy, przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Wyjaśnia, że do dodatkowej, co najmniej 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, pracownik ma prawo po każdej godzinie pracy przy komputerze.
Inspekcja zastrzega, że w trakcie przerwy pracownik nie powinien wykonywać innych prac związanych z używaniem monitora.
Ponadto zabronione jest kumulowanie kilku przerw i wcześniejsze wychodzenie z pracy. Było by to działanie sprzeczne z celem tej przerwy, tj. umożliwieniem oczom odpoczynku od monitora.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP wśród 895 samorządowców pokazują, że ponad 60 proc. z nich poświęca pracy więcej niż 40 godzin w ciągu tygodnia. Niemal co drugi szacuje, że jest to od 41 do 50 godzin w ciągu tygodnia, 11 proc. wskazuje na przedział od 51 do 60 godzin, a 4 proc. twierdzi, że pracuje ponad 60 godzin tygodniowo.
Co trzeci pracownik jednostek samorządu terytorialnego wskazuje, że spędza w pracy równo 40 –godzin. Jedynie pięciu na stu badanych przyznaje, że poświęca na pracę mniej, mimo iż są zatrudnieni na pełny etat.

[KB]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !