Blog


Obliczono koszty 223 wypadków zaistniałych w latach 2004 – 2008 powodujących czasową niezdolność do pracy. Średni koszt wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy wyniósł 6 126 PLN, w tym: koszty pracodawcy – 1 340 PLN (21,87% kosztów wypadku), koszty ZUS – 4 096 PLN (66,86% kosztów wypadku), koszty leczenia ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 690 PLN (11,27% kosztów wypadku). Szacowane koszty działań zapobiegających – 88 PLN (1,44% kosztów wypadku).

Henryk Purwin

Koszty wypadku lekkiego kształtowały się od kilkuset złotych (wypadek „najtańszy”) do kilkudziesięciu tysięcy złotych (wypadek „najdroższy”).
„Najdroższe” wypadki rejestrowano w zakładach gospodarowania odpadami, co ma związek z wysokością wynagrodzeń pracowników.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty lekkiego wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy w wybranych działach gospodarki.

wykres

Przykładowe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

Koszty wypadków w budownictwie
Ze względu na występujące zagrożenia prace budowlane zaliczane są do najbardziej niebezpiecznych. Potwierdza to liczba wypadków przy pracy w budownictwie. W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie istnieje potrzeba stosowania różnych form prewencji wypadkowej, w tym poprzez analizy ekonomiczne np. kosztów wypadków przy pracy.
Analizowano koszty 38 wypadków w budownictwie, w tym: 4 śmiertelnych, 10 ciężkich, 1 zbiorowego oraz 23 powodujących czasową niezdolność do pracy.
Średni koszt wypadku śmiertelnego w budownictwie wyniósł 65 886 PLN i był niższy od średniego kosztu wypadku śmiertelnego w województwie prawie o 40%. Podobnie średni koszt wypadku ciężkiego był niższy o 59% od kosztu wypadku ciężkiego w województwie. Koszty leczenia i koszty pracodawców występują na porównywalnym poziomie. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w budownictwie otrzymuje niższe świadczenia powypadkowe niż pracownik firm z innych branż. Jest to skutek relatywnie niskich płac w budownictwie oraz zatrudniania dużej grupy pracowników na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !