Blog


Dalkia Warszawa zarządza systemem ciepłowniczym w stolicy. Dostarcza ciepło systemowe i wodę użytkową do 80% budynków w Warszawie.

Innowacyjność

Projekt bezpieczeństwa A.B.S. ma zmienić podejście pracowników do kwestii bezpieczeństwa. Wzbudzić zaangażowanie tematyką bezpieczeństwa, zaktywizować pracowników w zgłaszaniu sytuacji potencjalnie wypadkowych, zbudować platformę dialogu między Zarządem i Dyrektorami i pracownikami „z terenu”. Projekt jest realizowany w spółce od jesieni 2012 roku.

dalkia dalkia

Cele projektu:

• Wdrożenie w Dalkii Warszawa kultury „zero wypadków”.
Profesjonalizm w odpowiednim przygotowaniu do podjęcia robót (prace przy awariach, modernizacjach).
Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników, czyniąc każdego z nich profesjonalistą w dziedzinie bezpieczeństwa.
• Opracowanie standardów BHP dla podwykonawców.

Zaangażowanie

Pracownicy spółki są na bieżąco informowani o postępach prac w projekcie poprzez :
Newsletter projektowy A.B.S. gazetę firmową EnergiMag Warszawa
Monitory - umieszczone nad windami komunikujące o ilość dni bez wypadku
Skrzynkę pomysłów - możliwość zgłaszania sytuacji potencjalnie wypadkowych w zakładach
Wizyty hierarchiczne - dialog Zarządu z pracownikami operacyjnymi w terenie
Targi Bezpieczeństwa – 2 razy w roku spotkanie Zarządu z pracownikami spółki, aby przedstawić efekty prac i plany w zakresie bezpieczeństwa na kolejny okres.

Orientacja na pracowników

Ważnym narzędziem realizacji projektu są Targi Bezpieczeństwa ABS. Są to dwudniowe spotkania, w których uczestniczą wszyscy pracownicy spółki - 1200 osób. Ostatnie, jesienne targi odbyły się pod hasłem „Bezpieczni na drodze”, podczas których pracownicy mogli uczestniczyć w pokazach: w symulatorach dachowania lub hamownia, pokazie widoczności w „alkogooglach”.

Co udało się osiągnąć:
4,9 międzynarodowy wskaźnik częstości wypadków w 2013 r. Cel dla Grupy Dalkia w Polsce to 5
21 ilość odbytych wizyt hierarchicznych
35 przeszkolonych Ratowników Medycznych
79 przeszkolonych mistrzów z „Budowania Kultury Bezpieczeństwa”
150 największa osiągnięta liczba dni bez wypadków (pierwszy raz w firmie)
323 spostrzeżeń, uwag, nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa zgłoszonych podczas wizyt hierarchicznych
732 - przeszkolonych pracowników z zakresu bezpieczeństwa

Dziękujemy pracownikom Dalkii Warszawa za ich pracę i zaangażowanie.

dalkia dalkia

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie Dalkia Warszawa.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".
dalkia

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !