Blog


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi będą współpracować, aby wyjaśnić czym jest mobbing w pracy i przeciwdziałać temu zjawisku. Główne założenia porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i innym, niewłaściwym sytuacjom na linii pracodawca - pracownik, to analiza przyczyn ich powstawania oraz metody zapobiegania.

Porozumienie zostało podpisane przez prezes ZUS, prof. Gertrudę Uścińską oraz dyrektora Instytutu Medycyny Pracy, prof. Konrada Rydzyńskiego.

Obydwie strony będą współpracować w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej i badawczej, która pozwoli na podniesienie świadomości oraz wypracowanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego w miejscu pracy.

- Poprzez programy edukacyjne dla pracowników, chcemy wspólnie wypracować kulturę fair play w miejscu pracy. W ramach podpisanego porozumienia będziemy wspierać Instytut Medycyny Pracy w tym obszarze - stwierdziła podczas spotkania prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.
- Mam nadzieję, że długofalowa współpraca pomiędzy obydwiema instytucjami przyczyni się do ograniczenia wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracujących i zaowocuje poprawą zdrowia i zdolności do pracy - podkreslał Prof. Konrad Rydzyński.

Podpisane porozumienie weszło w życie 1 lutego i obowiązywać będzie bezterminowo.

[ZUS]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !