Blog


W marcu br. ruszyła informacyjna kampania społeczna pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy na działań innowacyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

Kampania jest organizowana w ramach II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do niedawna poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw znacząco odbiegał od poziomu w większości krajów UE. Jednak najnowszy ranking innowacyjności Agencji Bloomberg pokazuje, że pozycja Polski na tle innych krajów poprawiła się. Wymogiem współczesności jest nastawienie na ciagła zmianę i poszukiwanie ulepszeń. Dobrze więc, że coraz więcej polskich firm rozumie, że innowacyjność to konieczność, a nie jedynie możliwość. Na tym tle konieczne jest więc podkreślanie związku innowacji z bezpieczeństwem pracy i życia człowieka. Jak bowiem wynika z danych GUS, w latach 2006-2009 tylko dla ok. 30% przedsiębiorstw celem działań innowacyjnych była właśnie poprawa bezpieczeństwa pracy.

Organizatorzy i partnerzy kampanii skupią się na upowszechnianiu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia oraz zachęcaniu przedstawicieli przedsiębiorstw do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Ważnymi elementami działań kampanii będzie upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy oraz „dobrych praktyk” z zakresu rozwijania innowacyjności pracowników. Działania kampanii będą dotyczyły również innowacji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole.

[CIOP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !