Blog


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport pokazujący wdrażanie wizji Zero Wypadków (ZAV - Zero Accident Vision) w 27 europejskich firmach. Uwzględnia on znaczenie zaangażowania, komunikacji, kultury i nauki w celu wdrożenia wizji.

W dokumencie przedstawiono wyniki międzynarodowego badania obejmującego 8.819 menedżerów z 27 firm, które przyjęły wizję Zero Wypadków zakładającą, że każdemu wypadkowi można zapobiec. Autorzy koncentrują się na tym, jak firmy wdrażają wizję ZW poprzez komunikację bezpieczeństwa, kulturę bezpieczeństwa oraz ciągłe doskonalenie.

Wspólną cechą wszystkich firm było wysokie zaangażowanie w ZW zarówno po stronie menedżerów jak i szeregowych pracowników, w wielu wypadkach wizja byłą także osadzona w strategiach biznesowych firm. Zdaniem twórców raportu jest bardzo prawdopodobne, że to zaangażowanie jest głównym motorem długoterminowych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

Przeprowadzone badania pokazują, że aby z sukcesem wdrożyć ZW niezbędne są:
- odpowiednie komunikowanie wdrażanych programów poprawy bezpieczeństwa,
- stałe, ciągłe i aktualne przekazywanie informacji na temat funkcjonujących w firmach narzędzi,
- skuteczna komunikacja skierowana do osób z nadzoru.

Skuteczna komunikacja musi gwarantować informacje profilowane do poszczególnych odbiorców (zamiast jednakowych skierowanych do wszystkich) i umożliwiać podejmowanie "zdecentralizowanych" inicjatyw. Wyniki badania podkreślają także znaczenie kultury bezpieczeństwa w procesie wdrożenia ZW a uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie ciągłego doskonalenia się (zarówno na podstawie incydentów wypadkowych jak i wdrażanych dobrych praktyk) w implementacji ZW.

Dodatkowymi czynnikami sukcesu były:
- wsparcie kierownictwa i "otwarta atmosfera",
- systematyczna komunikacja i dialog na temat incydentów,
- skoncentrowanie się na pozytywach.

Badania przeprowadzono w 7 krajach Unii Europejskiej: Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

Raport (w j. ang.) można pobrać pod tym linkiem.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !