Blog


Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) we współpracy z holenderskim ministerstwem pracy (inspekcja pracy) opublikowali przewodnik dla krajowych inspektorów pracy na temat walki z zagrożeniami wynikającymi z narażenia na respirabilną krzemionkę krystaliczną na placach budowy.

Respirabilna krzemionka krystaliczna jest powszechnie spotykana w miejscach pracy w UE w wielu sektorach przemysłu i powoduje ciężkie choroby, jak sylikozę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (PoChP) i nowotwory płuc. Przewodnik koncentruje się na pracy na budowach ze względu na rozpowszechnienie substancji w Europie, wysokie ryzyko związane z narażeniem i dużą liczbę potencjalnie narażonych pracowników.

Przewodnik udziela krajowym inspektorom pracy informacji na temat respirabilnej krzemionki krystalicznej, zagrożeń dla zdrowia, środków kontrolnych i ram prawnych oraz zawiera szereg arkuszy zadań związanych z substancją. Zaleca się podjęcie działań w przypadku wysokiego, średniego lub niskiego ryzyka narażenia zdrowia na respirabilną krzemionkę krystaliczną – zależeć to będzie od zakresu i poziomu środków kontrolnych wdrożonych przez pracodawcę w czasie inspekcji.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej (plik pdf 3MB)

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !