Blog


Tu nie ma jednego zamkniętego zakładu pracy. Skanska w Polsce to tysiące projektów budowlanych realizowanych w różnych lokalizacjach. To także tysiące pracowników sił własnych i kolejne tysiące zatrudnionych przez firmy podwykonawcze. To działalność w branży obejmującej wiele prac szczególnie niebezpiecznych. Co jest fundamentem działania firmy o takiej specyfice?

partnerzy

Daria Krawczak

Jeśli odwiedzisz jakikolwiek oddział Skanska, zauważysz plakaty promujące wartości organizacji. Jedną z nich jest troska o życie. Jeśli zapytasz pracowników, co to dla nich znaczy, często usłyszysz, „że chodzi o to, by bezpiecznie wrócić do domu”. Realizacja tego celu wymaga, by każdy pracownik potrafił i chciał pracować bezpiecznie. Dlatego w Skanska podejmujemy działania podnoszące kulturę bezpieczeństwa.

Bydgoszcz – Budowa Węzła Zachodniego

Pracownicy obserwują jak specjalista od sprzętu do ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych ostrożnie podpina ówczesnego prezesa Skanska, Krzysztofa Andrulewicza do uprzęży bezpieczeństwa, a potem go unosi za pomocą trójnogu bezpieczeństwa. Trzeba dokładnie sprawdzić prawidłowość dopasowania uprzęży. Nieprawidłowe jej założenie może w trakcie ewakuacji poddusić poszkodowanego. Na szczęście akcję przeprowadzono wzorowo. Był to szkoleniowy pokaz ratowniczy zorganizowany specjalnie z okazji Tygodnia Bezpieczeństwa, który od kilkunastu lat corocznie odbywa się w całej firmie. W działania z okazji tego wydarzenia zaangażowani są wszyscy pracownicy sił własnych oraz podwykonawczych. Tydzień Bezpieczeństwa organizowany jest w jednostkach biznesowych Skanska na całym świecie. W poprzednim roku przeprowadzono go również w firmach należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Krzysztof Andrulewicz podczas wizyty bezpieczeństwa na budowie w Bydgoszczy

W poprzednich latach szkolenia z bezpiecznej pracy na wysokości i ewakuacji z przestrzeni zamkniętych cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ale działań było zdecydowanie więcej. Mogliśmy uczestniczyć aż w 70 pokazach w różnych lokalizacjach, podczas których prezentowano głównie nowatorskie rozwiązania w zakresie odzieży roboczej, zabezpieczeniach, które zostały w ostatnim czasie wprowadzone w Skanska. W Pruszczu Gdańskim Straż Pożarna przeprowadzała akcję „wyławiania zatopionego samochodu”, w Tczewie „gasiła pożar”. W biurze bydgoskiego oddziału panie przygotowały zdrowe przekąski na zachętę do stosowania lepszej diety. Szczególne zdziwienie wzbudziło ciasto szpinakowe – wbrew nazwie bardzo smaczne! Zasad odżywiania uczono też w biurach całej Polski podczas seminariów przygotowanych przez specjalistów od zdrowego trybu życia, którzy opowiedzieli także o pozytywnym działaniu stresu oraz o przeciwdziałaniu bólom kręgosłupa. Pracownicy każdej budowy opracowywali własne pomysły promujące bezpieczeństwo.

W działania włączyły się też dzieci. Na ogłoszony konkurs dla dzieci pracowników Skanska „Czym jest dla mnie bezpieczeństwo?” spłynęło kilkadziesiąt prac. Tydzień Bezpieczeństwa stał się wielkim wydarzeniem. Ilość osób uczestniczących w pokazach, warsztatach, spotkaniach przerosła oczekiwania. Celem tych akcji jest włączenie pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa, pokazanie, że każdy z nas może coś zrobić, by czuć się bezpieczniej zarówno w pracy, jak i w innych dziedzinach życia.

Konkurs plastyczny - jedna z prac

W Skanska mówi się jednak o bezpieczeństwie nie tylko w maju. I nie tylko w kwietniu, czerwcu, sierpniu i październiku podczas Dni Bezpieczeństwa, poświęconych konkretnym aspektom tematu (jak przygotowanie się do zimy czy bezpieczne użytkowanie maszyn). Bezpieczeństwo jest częścią codziennych działań.

Wizyty Bezpieczeństwa

O tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, pracownik podczas pracy w Skanska usłyszy wielokrotnie z wielu ust. Nie tylko od specjalisty ds. BHP. W sprawy bezpieczeństwa zaangażowany jest każdy. Nie dziwi zatem sytuacja, gdy na budowie pojawia się dyrektor oddziału, regionu czy prezes, właśnie po to, by porozmawiać z pracownikami o bezpieczeństwie. Celem tych regularnych i częstych wizyt jest przypominanie pracownikom, że cały proces planowania pracy musi uwzględniać wszystkie elementy – jakość, budżet, terminy, zasoby i bezpieczeństwo. Zresztą, każdy Menadżer Projektu oprócz celów finansowych zakłada i realizuje w swoim planie działań i efektów dla zespołu też te bezpośrednio związane z poprawą stanu bezpieczeństwa.

Zaangażowany zespół

W proces planowania włączamy klienta i podwykonawców. Wszyscy pracownicy czują odpowiedzialność za bezpieczną realizację działań. Wielu z nich uczy swoich kolegów z zespołu lub innych brygad zastosowania dobrych pomysłów – tak było w przypadku brygady brukarskiej Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy, którzy uczestniczyli w nagraniu filmu instruktażowego o prowadzeniu codziennej odprawy porannej – niezbędnym elemencie planowania pracy. A o wielu specjalistach BHP można powiedzieć, że to ludzie z pasją. -Zamiłowaniem do zawodu specjalisty BHP zaraził mnie mój ojciec, który całe życie zawodowe poświęcił pracy na rzecz bezpieczeństwa. Dopełnieniem tego wzajemnego pozytywnego oddziaływania był fakt, że potem ja zaraziłem do zawodu specjalisty BHP moją żonę. Niejednokrotnie zdarza nam się na spotkaniach rodzinnych wchodzić na tematy przepisów, zasad, nowości dotyczących BHP. To takie nieformalne stowarzyszenie pracowników służb BHP. Można powiedzieć, iż spełnia się na mnie powiedzenie Konfucjusza: Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu – opowiada Dominik Utrata, jeden ze specjalistów BHP w Skanska.

Pracownicy podczas odprawy codziennej z zastosowaniem karty startowej - Wodzisław Śląski
Tydzień Bezpieczeństwa - pokaz zastosowania sprzętu do ewakuacji z przestrzeni zamkniętych

Taka postawa nie jest w zespole wyjątkiem. - Cieszę się, że mogę pracować z ludźmi, dla których dbanie o bezpieczeństwo to nie tylko praca. Naprawdę jestem z nich dumna. Mam bardzo zaangażowany zespół, który swoim nastawieniem wpływa na innych – mówi Daria Krawczak, Menadżer Zespołu BHP. - Ściśle współpracujemy z pracownikami budów, słuchamy ich sugestii i problemów, staramy się jak najwięcej przebywać na projektach. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk szukamy rozwiązań, które usprawniają procedury bezpieczeństwa. Kładziemy nacisk na szkolenia. Zdajemy sobie sprawę, że poprawa bezpieczeństwa to coś więcej niż dostarczenie potrzebnych zasobów. W budowaniu bezpieczeństwa ważne jest widoczne przywództwo zarządu i całego nadzoru – my jako zespół BHP ich w tym wspieramy. Podjęliśmy działania, które mają na celu podniesienie świadomości bezpieczeństwa wszystkich pracowników – zarówno nadzoru jak i produkcji. To praca o długofalowym zasięgu. Ale warta wysiłku.

skanska standardy

Standardy BHP

Firma jest organizacją zorientowaną na bezpieczeństwo, a jej celem jest, aby wszystkie projekty budowlane były realizowane bezwypadkowo. Wymaga to od Zarządu firmy podejmowania zdecydowanych i wielowymiarowych działań, które przyczyniają się do stałego podnoszenia poziomu BHP w całej firmie. Jednym z takich działań była decyzja o stworzeniu Standardów BHP Skanska.

W 2011 roku wprowadziliśmy jednolite i kompletne standardy BHP, które pozwoliły na ujednolicenie zasad bezpiecznej pracy w organizacji. Przy tworzeniu standardów braliśmy pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy prawa, normy i instrukcje ale również analizy wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, innowacyjne rozwiązania, wiedzę i doświadczenie pracowników oraz dobre praktyki wypracowane przez ponad sto lat działalności Skanska na rynku budowlanym na całym świecie.
Standardy BHP są dostępne dla pracowników zarówno w formie elektronicznej, na stronach wewnętrznego intranetu oraz w formie papierowej na każdej budowie Skanska. Opublikowaliśmy je również na ogólnodostępnej, zewnętrznej stronie internetowej firmy http://www.skanska.pl/bhp, gdzie dostęp do ich zapisów mają wszyscy zainteresowani - nasi podwykonawcy, inwestorzy, a nawet konkurencja. Docierają do nas informacje, iż chętnie korzysta z nich wielu studentów. Bardzo nas to cieszy, ponieważ zależy nam na tym, by podnosić bezpieczeństwo nie tylko w firmie, ale w całej branży budowlanej.

Dobre praktyki

Dążąc do ciągłego rozwoju, firma wdraża i promuje dobre praktyki. Powstają one m.in. jako wynik analiz rozwiązań stosowanych w zakresie BHP wprowadzanych na budowach czy przeglądów rozwiązań technicznych występujących na rynku. Dobre praktyki odnoszą się zarówno do kwestii organizacyjnych jak i technicznych.

Mówiąc o kwestiach technicznych mamy na myśli rozwiązania dotyczące m.in. zabezpieczeń zbiorowych (w tym systemy barier dedykowane do poszczególnych typów budownictw, czyli bariery kolejowe, drogowe, krawędziowe). Analizując stale rynek środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej wprowadzamy do firmy asortyment, który w najlepszy sposób będzie pomagał nam w zabezpieczeniu naszych pracowników i co równie ważne zapewniał im komfort pracy - wymienić tu można chociażby hełmy ochronne, czy specjalnie zaprojektowaną odzież ochronną.

Należy dodać też, że w tej chwili pracujemy nad zaprojektowaniem obuwia ochronnego dostosowanego specjalnie do naszych potrzeb. Po analizie wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Skanska wprowadziliśmy obowiązek ciągłego stosowania okularów ochronnych i pasków podbródkowych przez wszystkie osoby przebywające na placach naszych budów. W Skanska przywiązujemy dużą rolę do znajomości zagrożeń, dlatego dobrą praktyką jest stosowanie lokalizatorów instalacji podziemnych przed i w trakcie wykonywania prac ziemnych, po to by mieć wiedzę o trasach przebiegu instalacji elektrycznych. Jesteśmy przygotowani na wszelkie możliwości, dlatego wszystkie nasze biura oraz największe budowy są wyposażone w defibrylatory.

Pod znakiem analiz

Rok 2015 był dla Skanska w Polsce rokiem, w którym wdrożyliśmy działania związane z analizą wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, nie tylko przez pracowników służb BHP. Naszym celem było pokazanie zarówno pracownikom produkcyjnym jak i nadzorowi, że to oni mają bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa na swojej budowie czy w lokalizacji. Poprzez nauczenie pracowników nadzoru procesu analizy, pokazaliśmy, że każde zaistniałe zdarzenie ma swoje przyczyny, również te pośrednie, których wyeliminowanie może skutecznie zapobiec wypadkom przy pracy.

Dzięki wdrożonemu na początku zeszłego roku programowi komputerowemu „Wypadki online”, wszystkie zdarzenia i wypadki są wprowadzane i zbierane w jednym miejscu. Po ich przeanalizowaniu powstają sygnalizatory z krótką informacją o zdarzeniu oraz wnioskami – które dostępne są dla wszystkich pracowników firmy. Ma to na celu wyciąganie wniosków z innych zdarzeń i skuteczniejszemu ich zapobieganiu w całej organizacji.

Przyszłość w mobilności

W planach jest usprawnianie procesu monitorowania stanu BHP na budowach poprzez wprowadzenie systemu komputerowego. Dzięki rozwiązaniu systemowemu osoba kontrolująca stan bezpieczeństwa na budowie będzie mogła automatycznie rejestrować swoje obserwacje poprzez aplikację w telefonie komórkowym. System pozwoli nam na skuteczniejsze egzekwowanie wykonania zaleceń poprzez automatyczne śledzenie etapów wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz wysyłane przypomnienia, co docelowo doprowadzi do znaczącej poprawy bezpieczeństwa na naszych budowach. Rejestrowane będą również obserwacje pozytywne i dobre praktyki, dzięki czemu chcemy usprawnić obieg dobrych rozwiązań w całej organizacji. Całość dostępna mobilnie w telefonie.

Wprowadzenie systemu do monitorowania bezpieczeństwa na naszych projektach da nam również możliwość cyklicznej diagnozy stanu BHP na wszystkich poziomach organizacyjnych (od pojedynczej budowy, przez oddziały, aż po całą firmę). Skuteczniejsza identyfikacja zagrożeń na projektach, pozwoli nam uniknąć zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków, gdyż problemy będą rozwiązywane już na poziomie obserwacji. Rozwiązanie systemowe pozwoli nam również generować wszelkiego rodzaju raporty, analizy i statystyki, co pozwoli ograniczyć czas poświęcany na ich przygotowywanie przez specjalistów bhp i umożliwi im przez to częstsze wyjazdy na budowy.

Edukacja

W Skanska rozumiemy, że aby zwiększyć bezpieczeństwo potrzebne jest coś więcej niż zapewnienie sprzętu i kontrola przestrzegania standardów. Realizacja celu, którym jest bezpieczny powrót do domu każdego pracownika, wymaga pracy nad świadomością. Jednym z jej elementów jest edukacja.

W 2010 jako pierwsza firma budowlana w Polsce wprowadziliśmy szkolenia informacyjne na budowach za co zostaliśmy nagrodzeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Każdy pracownik Skanska i firm podwykonawczych rozpoczynający pracę na danej budowie odbywa szkolenie, na którym dowiaduje się o zagrożeniach występujących na projekcie, zostaje zapoznany z planem BIOZ, organizacją danej budowy i poszerza swoją wiedzę w obszarze podstawowych przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W roku 2011 zdecydowaliśmy na wprowadzenie wewnętrznych szkoleń BHP prowadzonych przez grupę wewnętrznych trenerów BHP. Z czego wyniknęła ta zmiana? Zależało nam na dostarczeniu pracownikom najlepszego produktu – szkolenia, odpowiadającego potrzebom branży budowlanej, prowadzonego przez ludzi obcujących na co dzień z problemami bezpieczeństwa na budowie, a jednocześnie wyszkolonych na profesjonalnych trenerów, potrafiących przekazać wiedzę w sposób ciekawy. Program szkoleń porusza te zagadnienia, z którymi pracownicy na co dzień spotykają się na swoich placach budów, a jego układ opiera się na standardach i procedurach obowiązujących w firmie. Na podstawie ankiet ewaluacyjnych i opinii uczestników można stwierdzić, iż taki sposób realizacji szkoleń odpowiada oczekiwaniom pracowników.

Cykl szkoleń z Zarządzanie Bezpieczeństwem na Projekcie i Standardów BHP przeznaczonych dla pracowników nadzoru był początkiem zmian w sposobie edukowania pracowników Skanska.

W 2013 roku podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z Sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, do którego należymy. Komitet Sterujący złożony z Prezesów największych firm budowlanych w Polsce był pod wrażeniem naszych szkoleń okresowych i podjęto decyzję o wdrożeniu ich we wszystkich korporacjach Porozumienia. Dziś wspólnie pracujemy nad nowymi programami, zaprosiliśmy do tego projektu firmy szkoleniowe. Mamy w planach otwarcie szkoleń dla rynku, tak aby nieodpłatnie mogli korzystać z nich nasi podwykonawcy. Wiemy , że dostarczenie pracownikom wiedzy, umiejętności i wzrost świadomości przełoży się to na ograniczenie liczby wypadków w całym sektorze budowlanym.

Ale to nie koniec zmian. Już w połowie tego roku ruszamy z pilotażowym programem 5-dniowego szkolenia BHP dla pracowników nadzoru. Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy nadzoru będą musieli odbyć pełne pięciodniowe szkolenie już w ciągu pierwszego miesiąca od momentu zatrudnienia w Skanska.

Komunikowanie bezpieczeństwa

Czy wszystkie te działania powodują, że pracownicy rzeczywiście czują się w firmie bezpiecznie? Wyniki wewnętrznego badania zaangażowania pracowników z roku 2015 pokazują, iż jest to jeden z mocniejszych obszarów. Daria Krawczak zwraca uwagę na istotną rolę komunikacji w kwestiach BHP -Bardzo zależy nam na nawiązaniu dialogu z pracownikami, bo dzięki ich sugestiom, opiniom wiemy, co tak naprawdę dzieje się na budowach, co myślą o wprowadzanych standardach, jakie mają problemy a jakie pomysły. Dobra komunikacja jest podstawą projektowania jeszcze bardziej adekwatnych rozwiązań. Przeprowadzamy więc badania, z których dowiadujemy się, jakie obszary bezpieczeństwa są postrzegane przez pracowników bardzo dobrze, a które wymagają poprawy.

Troska o bezpieczeństwo to niewątpliwie jeden z czynników, dla których już po raz szósty Skanska otrzymała tytuł Idealnego Pracodawcy w największym badaniu opinii studentów w Polsce – Universum Student Survey 2015 w kategorii „Inżynieria”. Równocześnie, już po raz ósmy z rzędu otrzymała pierwsze miejsce w rankingu Firma dla Inżyniera. To prestiżowe wyróżnienia, które umacniają pozycję firmy w czołówce najlepszych pracodawców w kraju. - To, że już po raz ósmy raz z rzędu jesteśmy liderem w rankingu Firma dla Inżyniera i po raz szósty otrzymujemy tytuł Idealnego Pracodawcy wśród studentów traktujemy jako ogromne wyróżnienie - mówi Katarzyna Skorupka-Podziewska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Skanska S.A. – Jesteśmy firmą, dla której fundamentem działania są wartości: uczciwość, otwartość i wzajemny szacunek. Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa i etyki pracy. Wiemy, jak ważna jest atmosfera pracy, dlatego budujemy kulturę organizacyjną opartą na relacjach międzyludzkich i pracy zespołowej. Dbamy o to, aby Skanska była najlepszym miejscem do rozwoju dla naszych pracowników. To oni tworzą naszą firmę i tylko dzięki nim odnosimy sukcesy. Tym bardziej cieszy fakt, że nasze działania doceniane są również na zewnątrz.

Daria Krawczak

Menadżer Zespołu ds. BHP, Skanska SA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !