Blog


W całej Europie rośnie udział osób starszych w populacji ogólnej, ludzie muszą dłużej pracować, a średni wiek pracowników wzrasta. Mając to na uwadze, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (EU-OSHA) zleciła przygotowanie praktycznego e-przewodnika, który będzie zawierał praktyczne informacje, wskazówki i przykłady dotyczące zarówno samego procesu starzenia się siły roboczej, jak i szans, które ten proces ze sobą niesie.

Premiera przewodnika miała miejsce równocześnie z uruchomieniem kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Jego treść dostosowano do potrzeb czterech głównych grup odbiorców: pracodawców, pracowników, menadżerów ds. HR i ekspertów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (w tym przedstawicieli pracowników, reprezentantów służby bhp i medycyny pracy oraz inspektorów pracy).
W trakcie przeglądania treści zawartych w tym podręczniku, istnieje możliwość przełączania się pomiędzy modułami przygotowanymi dla każdej z ww. grup.

E-przewodnik jest uporządkowany wokół czterech tematów:
- starzenie się w pracy,
- zdrowe i bezpieczne miejsca pracy dla pracowników wszystkich grup wiekowych,
- miejsca pracy propagujące zdrowie i bezpieczeństwo oraz
- powrót do pracy.

Przewodnik jest dostępny pod tym linkiem.

Do 2040 r. prawie 27% unijnej populacji ma mieć ponad 65 lat (Eurostat 2014). Ma to poważne konsekwencje dla pracowników, pracodawców i całości społeczeństwa. Celami trzyletniego projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na zlecenie Parlamentu Europejskiego były analiza bezpieczeństwa i zdrowia starszych pracowników oraz identyfikacja sposobów zapewnienia zrównoważonej pracy. Projekt podkreślał między innymi przykłady strategii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy uwzględniających starzenie się siły roboczej oraz czynniki sprzyjające wdrożeniu takich strategii, jak i przeszkody w tym zakresie. Wyniki te mają wpłynąć na rozwój polityki w tym obszarze.

piramida wieku polska

Więcej informacji o projekcie (link)

W 2010 roku wydany został raport "Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach", zrealizowany w ramach projektu "Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw”.
Raport jest dostępny do pobrania pod tym linkiem.

EU-OSHA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !