Blog


Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. jako główne narzędzie prewencji wypadkowej stosuje identyfikacje potencjalnych sytuacji niebezpiecznych w ramach szerokiego programu motywacyjnego bhp „Trzymaj się reguł”.

Program obejmuje:
• identyfikację sytuacji potencjalnie niebezpiecznych,
• rejestrowanie ich w specjalnie przygotowanej bazie elektronicznej,
• nagrodzenie osób wylosowanych spośród tych, które zgłosiły sytuacje niebezpieczne atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł każda,
• zidentyfikowanie najbezpieczniejszych kierowców.

Niezależnie od zasad programu motywacyjnego jeśli pracownik wskaże rozwiązania techniczne zmniejszające zagrożenie może zgłosić swój pomysł w programie innowacyjnym. W ten sposób może otrzymać dodatkową nagrodę, jeśli jego projekt zostanie zaakceptowany i przyjęty do realizacji.

Jednym z elementów programu jest wdrożenie narzędzi pomagających dyscyplinować pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonych zasad. W tym celu został ustanowiony system „żółtych kartek”. Każdy kto w przeciągu roku otrzyma trzy „żółte kartki” podlega karze upomnienia, ukaranie trzema kartkami w półroczu skutkuje karą nagany.

Dla zwiększania motywacji wśród pracowników działu sprzedaży wybieramy najbezpieczniejszych kierowców, którzy również są włączeni w losowanie nagród rzeczowych. Dla wzmocnienia przekazu monitorujemy też najniebezpieczniejszych kierowców, którzy podlegają pod system dyscyplinowania i otrzymują „żółte kartki”.

trzymaj-sie-regul

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie Coca-Cola HBC Polska.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".
coca-cola

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !