Blog


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych.

W sieci oficjalnych partnerów kampanii są europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące różne sektory, w tym federacje pracodawców i pracowników, platformy technologiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do kampanii przyłączyli się również partnerzy medialni, aby pomóc w podnoszeniu świadomości poprzez swoje publikacje i internet.

27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” skupia się na zrównoważonym życiu zawodowym w kontekście starzenia się europejskich pracowników. Jej głównym przesłaniem jest zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego, a podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom w pracy ma być ocena ryzyka w połączeniu z rehabilitacją, powrotem do pracy i uczeniem się przez całe życie.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek wyjaśniła, jak duże znaczenie mają partnerzy kampanii: „27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się. Kwestią zasadniczą będzie przy tym zapobieganie zagrożeniom . Poprzez przystąpienie do kampanii na lata 2016-2017 organizacje mogą wytyczać wzorce i przodować we wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy. Ich udział ma zasadnicze znaczenie dla przybliżenia kampanii jak największemu gronu odbiorców”.

Pierwsza fala oficjalnych partnerów przystępujących do kampanii składa się w dużej mierze z organizacji, które przedłużyły swoje zaangażowanie w następstwie ich owocnego udziału w kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” prowadzonej w latach 2014-2015. Chcą one nadal korzystać z wielu korzyści wynikających z tego partnerstwa, w tym ze zwiększonej dostrzegalności, narzędzi i materiałów związanych z kampanią, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Objaśniając swoje oczekiwania jako oficjalnego partnera kampanii, Luca VISENTINI, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), powiedział: „ETUC oczekuje, że kampania zwiększy świadomość w zakresie konieczności zaangażowania pracowników i komitetów ds. bezpieczeństwa w poprawę profilaktyki we wszystkich grupach wiekowych i miejscach pracy oraz w zakresie konieczności podjęcia działań na szczeblu ustawodawczym w celu poprawy warunków pracy w Europie”.

Jeżeli chodzi o udział BUSINESSEUROPE w kampanii, dyrektor generalny tej organizacji Markus J. BEYRER stwierdził: „Musimy przeanalizować, jak pracownicy mogą pozostać aktywni zawodowo przez dłuższy czas, przy utrzymaniu ich dobrego zdrowia i wydajności w całym okresie życia zawodowego. Jednocześnie powinniśmy unikać stosowania uogólnień i stereotypów dotyczących wieku. Mamy nadzieję, że kampania pomoże pracodawcom poprzez wyposażenie ich w pożyteczne informacje i narzędzia w tym względzie”.

Oficjalni partnerzy kampanii mają również możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach i działaniach, w tym między innymi konkurowania w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w specjalnej kategorii dla partnerów kampanii. Sami partnerzy będą również regularnie w trakcie całej kampanii organizować wydarzenia związane z wymianą dobrych praktyk. Dla organizacji są one okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych praktyk zarządzania BHP w odniesieniu do starzenia się w miejscu pracy.

Przewiduje się, że jesienią 2016 r. do kampanii przystąpi druga fala partnerów. EU-OSHA zachęca zainteresowane podmioty do zgłaszania się online do września 2016 r.

Wśród partnerów medialnych, którzy dotychczas przystąpili do kampanii, są dziennikarze i redaktorzy zajmujący się BHP w całej Europie, wykorzystujący swoje sieci kontaktów i publikacje, media internetowe i społecznościowe w celu propagowania kampanii i jej przesłania. Organizują oni również wydarzenia, uwzględniają materiały kampanii w kursach szkoleniowych, promują Europejski Konkurs Dobrych Praktyk oraz zachęcają do zgłaszania nominacji.

Linki:

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !