Blog


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

Wcześniej program działania PIP zaakceptowała Rada Ochrony Pracy. Przedłożony posłom przez Iwonę Hickiewicz dokument uwzględniał wszystkie jej zalecenia, zawarte w stanowisku z 10 grudnia ub. r.
Szefowa PIP przypomniała, że w roku obecnym inspekcja pracy rozpoczęła realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, zaplanowanych na lata 2013 – 2015.
Szczególna uwaga zostaje w nim zwrócona na kwestię przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu, a zwłaszcza na zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę i na nadużywanie umów terminowych. Działania kontrolne PIP mają być wsparte kampanią informacyjno-promocyjną: „Zanim podejmiesz pracę”, skierowaną do pracowników i osób rozpoczynających aktywność zawodową.

W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu są ograniczenie skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzanie działalności prewencyjnej. Szczególne znaczenie przypisane zostaje działaniom zapobiegawczym, polegającym na merytorycznym wsparciu kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz systematycznym nadzorze nad warunkami pracy.
Wśród rocznych zadań urzędu bardzo ważną częścią jego działań pozostaje problematyka wypłaty należności pracowniczych. Zintensyfikowane mają być kontrole zatrudniania pracowników tymczasowych, kontynuowane będą kontrole czasu pracy kierowców i placówek leczniczych. Duża uwaga inspektorów pracy skierowana jest na prace budowlane i rozbiórkowe, podziemne zakłady górnicze, zakłady przemysłu spożywczego i szkoły.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na bardzo częste i rodzące liczne nieprawidłowości zjawisko ucieczki od zawierania stosunku pracy w inne formy zatrudnienia, zwłaszcza tzw. umowy śmieciowe i samozatrudnianie. Postanowili przyjrzeć się bliżej problemowi i poświęcić mu jedno z marcowych posiedzeń komisji.

Fot: PIP

[PIP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !