Blog


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą.

W celu oceny kosztów opracowane zostały dwa podejścia:

  • podejście oddolne oparte na indywidualnych składnikach kosztów – koszty bezpośrednie, pośrednie i niewymierne
  • podejście odgórne oparte na danych międzynarodowych dotyczących obciążenia ekonomicznego z powodu urazów i chorób

Oszacowanie kosztów oparto na danych z pięciu krajów: Finlandii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski – udostępniły one ich wystarczająco dużo i reprezentują one zróżnicowane położenie geograficzne, branże przemysłowe i systemy społeczne. Porównano wyniki każdego modelu przy uwzględnieniu jego mocnych i słabych stron; badane są również skutki dla decydentów.

Publikacja w j. polskim dostępna jest pod tym linkiem.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !