Blog


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

Dobór odpowiednich, kompetentnych i innowacyjnych partnerów odgrywa decydującą rolę dla firmy WITRON w obszarze automatyzacji i optymalizacji logistyki magazynowej. Firma WITRON postawiła na kreatywne rozwiązania Leuze electronic, nie tylko w zakresie własnych systemów logistyki produkcyjnej i magazynowej, ale wspólnie z producentem czujników optycznych opracowuje również efektywne rozwiązania bezpieczeństwa dla swoich klientów. Opierają się one na koncepcji „Smart Process Gating” (SPG) - procesu opracowanego przez Leuze electronic, który umożliwia bardziej zwarte, prostsze i bezpieczniejsze projektowanie systemów zabezpieczeń dostępu dla linii transportowych.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W sytuacjach, w których ludzie i maszyny spotykają się w środowisku technicznym musi być zapewniona możliwość zatrzymania w ułamku sekundy maszyn i elementów systemu.
- Bezpieczeństwo każdej z osób, które pracują w jednym z wielu centrów logistycznych naszych klientów na całym świecie – zarówno w przemyśle, handlu, jak i usługach - jest kwestią najwyższej wagi - wyjaśnia Stephan Schmid, doświadczony inżynier projektu z zakresu rozwoju i technologii sterowania w firmie WITRON. W przypadku firmy WITRON oznacza to, że odpowiednie obszary są wyposażone w urządzenia zabezpieczające lub bariery/wygrodzenia, które spełniają obowiązujące normy i wymogi, tak aby całkowicie wyeliminować potencjalne ryzyko wypadku.
Ponieważ jednak nie jest możliwe całkowite odgrodzenie/wygrodzenie wszystkich obszarów,
w których ludzie i maszyny „spotykają się” w sieciowym, zmechanizowanym systemie, firma WITRON pracuje m.in. nad liniami przenośników, wyposażonymi w świetlne kurtyny bezpieczeństwa, które będą musiały niezawodnie rozróżniać ludzi i przesyłane towary.

System zabezpieczenia dostępu sterowany sygnałem PLC wykorzystywany w aplikacji intralogistycznej. System zabezpieczenia dostępu sterowany sygnałem PLC stosowany w przemyśle opakowaniowym.

 Klasyczne rozwiązanie bezpieczeństwa

Szczególnie w przypadku sektora intralogistyki oraz w przemyśle motoryzacyjnym i opakowaniowym odpowiednie strefy muszą być chronione przez optyczne czujniki bezpieczeństwa. Wcześniej w sektorach przemysłowych stosowano procesy mutingu („wygaszania/wyciszania” urządzeń bezpieczeństwa) wraz z czujnikami mutingu emitującymi sygnały w celu jednoznacznego rozpoznawania transportowanych towarów w momencie zbliżania się ich do zabezpieczonego obszaru i „zmostkowania” go, tak aby materiały mogły opuścić strefę w odpowiednim czasie. Czujniki te były zainstalowane jako dodatek do świetlnych kurtyn bezpieczeństwa i umożliwiały paletom oraz transportowanym towarom swobodne wkraczanie i opuszczanie zabezpieczonej strefy. Zwykle jednak przed i za świetlną kurtyną bezpieczeństwa dostępna przestrzeń jest ograniczona. Dodatkowo zastosowanie czujników mostkujących często wymagało więcej miejsca, co jeszcze bardziej ograniczało kompaktowość konstrukcji systemu. Czynności instalacyjne i obsługowe
w zakresie dodatkowej konfiguracji, współosiowania i ponownego ustawienia czujników również zwiększały nakład koniecznych prac. - To skłoniło firmę WITRON do poszukiwania rozwiązania, które łączyłoby niezawodność procesu, dyspozycyjność systemu i łatwiejszą obsługę - wyjaśnia Schmid.

„Smart Process Gating” – najważniejsze zalety
- Niezwykle kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja systemu, eliminująca konieczność stosowania czujników mutingu przed i za kurtyną świetlną.
- Wyjątkowa niezawodność i dyspozycyjność urządzenia zabezpieczającego przy jednoczesnych niskich kosztach instalacji i obsługi (brak konfigurowania współosiowości, brak ponownego ustawienia czujników mutingu).
- Łatwa obsługa i bezproblemowe działanie.
- Niezawodny transport, nawet w przypadku przerywanego spływu części i palet z dużymi odległościami między załadunkami.

Muting wymyślony na nowo

W tamtym czasie firma Leuze electronic nie mogła jeszcze przedstawić praktycznego sposobu rozwiązania tego problemu, ale miała już pomysł na projekt – był to „Smart Process Gating”, system oparty na optoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa MLC. Firma Leuze electronic przedstawiła go swojemu kluczowemu klientowi - firmie WITRON - na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Spółka WITRON szybko przekonała się do tego pomysłu i towarzyszyła firmie Leuze w procesie kreatywnego rozwoju podczas licznych, praktycznych testów. Następnie rozwiązanie SPG zostało poddane próbom na linach testowych w siedzibie firmy WITRON w Parkstein, gdzie zostało także szczegółowo zoptymalizowane przy współpracy obu firm. - Rezultat jest imponujący: stworzono inteligentne rozwiązanie, które łączy wymagania bezpieczeństwa pracy z wysoką niezawodnością procesu
i dyspozycyjnością systemu - wyjaśnia Josef Apfelbeck, kierownik ds. kluczowych klientów
i specjalista ds. intralogistyki w Leuze electronic. Dzięki „Smart Process Gating” powstał nowy proces, który umożliwia łatwiejsze, bardziej kompaktowe i stabilne wykonywanie procesów mutingu. Rozwiązanie SPG, opracowane na bazie świetlnych kurtyn bezpieczeństwa MLC, umożliwia całkowitą rezygnację z niezbędnych wcześniej czujników emitujących sygnały, dzięki czemu systemy przenośników stają się bardziej zwarte. W fazie eksploatacji wyeliminowano również ryzyko powstania niewspółosiowości lub uszkodzenia czujników oraz związane z tym koszty konserwacji
i serwisu. W ten sposób zwiększyła się dyspozycyjność całego urządzenia zabezpieczającego, a inne ryzyka zostały zmniejszone.
W przypadku systemu SPG pierwszy sygnał mutingu pochodzi ze sterownika PLC, natomiast drugi sygnał mutingu jest generowany przez samo pole zabezpieczające. Rozwiązanie „Smart Process Gating” wymaga kontrolowanego przepływu materiału, aby niezbędne sygnały sterujące PLC były dostępne w oczekiwanym oknie czasowym. Wariant optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa MLC 530 z funkcją „Smart Process Gating” posiada certyfikat bezpieczeństwa TÜV.
W połączeniu ze standardowym sterowaniem można osiągnąć poziom wydajności PL d, który jest wystarczający dla wielu zastosowań intralogistycznych. W przypadku kontroli bezpieczeństwa możliwy jest również poziom wydajności PL e.

Owocna współpraca

Firmy Leuze electronic i WITRON łączy wieloletnia relacja między klientem a dostawcą, sięgająca wczesnych lat 90-tych, oparta na godnej zaufania współpracy i wzajemnym szacunku. - Wiele godzin ciężkich prac rozwojowych, dyskusje, próby w śluzach materiałowych na linii przenośników testowych oraz wspólne planowanie projektu z naszym silnym partnerem, firmą WITRON, doprowadziły do imponującego wyniku - mówi z dumą Apfelbeck. Z kolei Schmid podkreśla: - Dla firmy WITRON atrakcyjna jest przede wszystkim stabilność i wysoka dyspozycyjność urządzenia zabezpieczającego przy ograniczeniu nakładu prac. Potwierdzają to zarówno nasze zespoły na miejscu, jak i klienci.

Josef Apfelbeck, Stephan Schmid

Od jesieni 2016 r. firma WITRON wykorzystuje system „Smart Proces Gating” i nową technologię jako standardowe rozwiązanie we wszystkich projektach realizowanych na całym świecie - zarówno w sektorze handlu detalicznego, jak i przemyśle oraz usługach. Systemy zaprojektowane przez firmę WITRON z urządzeniami bezpieczeństwa SPG można obecnie znaleźć we Francji, a także w Norwegii czy USA. Tak jak wszystkie produkty i rozwiązania firmy WITRON, które opuszczają fabrykę w Górnym Palatynacie i są przeznaczone dla klientów końcowych, również moduły bezpieczeństwa zostały sprawdzone na linii testowej. Firma WITRON wykorzystuje ponadto "Smart Process Gating" do własnych celów szkoleniowych oraz korzysta z innych rozwiązań firmy Leuze electronic, obejmujących czujniki pomiarowe AMS w magazynie wysokiego składowania czy czytnik kodów kreskowych BCL 300 do identyfikacji kodów. Czujnik fotoelektryczny do transmisji danych DDLS 500 z interfejsem EtherCat opracowany przez Leuze stanowi niedawne uzupełnienie urządzeń dla magazynów wysokiego składowania firmy WITRON . - Dopóki sami nie przetestujemy dokładnie nowego komponentu lub nowej technologii, nic nie może opuścić naszej fabryki. Naszym klientom polecamy tylko rozwiązania, które sprawdziły się w praktycznych testach - taka jest filozofia firmy - mówi Schmid. - Rozwiązanie „Smart Process Gating” również musiało wytrzymać szereg wymagających prób i testów. Dziś przekonuje nas pod każdym względem i jest stosowane jako standardowe rozwiązanie w projektach intralogistycznych.

System “Smart Process Gating” uhonorowany nagrodami
GIT SECURITY AWARD oraz Best of Industry Award 2019

Nie tylko firma WITRON i Leuze electronic, twórca „Smart Process Gating”, są przekonane o zaletach nowej technologii SPG. Jury ekspertów złożone z przedstawicieli BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratorów i użytkowników nominowało „Smart Process Gating” do pierwszej dziesiątki nagrody GIT Security Award 2019. Czytelnicy magazynów branżowych GIT Sicherheit, GIT Security i messtech drive Automation oraz ich społeczności internetowe przyznały nawet procesowi SPG, który całkowicie eliminuje konieczność stosowania czujników mutingu emitujących sygnał, złotą nagrodę, tym samym nominując go do wyróżnienia „Best of Industry Award 2019”. Rozwiązanie „Smart Process Gating” zdobyło również tę nagrodę w kategorii „Automatyzacja”.

nagroda

Artykuł powstał we współpracy z firmą Leuze.

WITRON
Założona w 1971 r. firma WITRON Logistik + Informatik GmbH (z siedzibą w Parkstein w Bawarii) planuje, realizuje i obsługuje dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników rozwiązania logistyczne i z zakresu przepływu materiałów, które zapewniają klientom trwałą przewagę konkurencyjną. Planowanie logistyczne, technologie informacyjne i kontrolne, produkcja i projektowanie mechaniczne, serwis systemowy, a także odpowiedzialność funkcjonalna WITRON jako generalnego wykonawcy logistycznego stanowią kluczowe elementy wyróżniające projekty firmy. Grupa WITRON zatrudnia ok. 3100 pracowników na całym świecie. Roczna sprzedaż w 2017 r. wyniosła ok. 515 mln euro. Firma WITRON posiada filie w Rimpar (Niemcy), Arlington Heights / Illinois (USA), Toronto (Kanada), Venray (Holandia), Stoke-on-Trent (Wielka Brytania), Madrycie (Hiszpania), Strasburgu (Francja), Sydney ( Australia) i Singapurze.

Leuze electronic
Od ponad 50 lat pracownicy firmy Leuze (Sensor People), kierując się ciekawością i determinacją, tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne z zakresu automatyki przemysłowej. Sukces klientów to ich motywacja. Wczoraj. Dziś. Jutro. Asortyment produktów Leuze obejmuje czujniki przełączające i pomiarowe, systemy identyfikacji, rozwiązania do transmisji danych i przetwarzania obrazu oraz komponenty i systemy bezpieczeństwa maszyn. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań i produktów dla intralogistyki, systemów pakowania, przemysłu obrabiarek, branży motoryzacyjnej i automatyki laboratoryjnej. Firma Leuze została założona w 1963 r., a jej główna siedziba mieści się Owen/Teck w południowych Niemczech. Obecnie ponad 1200 Sensor People na całym świecie zapewnia swoim klientom trwały sukces w stale zmieniającej się branży, pracując z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem w centrach kompetencji technologicznych lub w jednej z 20 firm handlowych, wspieranych przez ponad 40 międzynarodowych dystrybutorów.

strzalka smart-sensor-business.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !