Blog


Przetwórstwo przemysłowe (32 proc.), handel i naprawa pojazdów samochodowych (13 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10 proc.) to branże, w których pracownicy najczęściej ulegali wypadkom w 2016 roku. Sytuacja pod tym względem nie uległa zmianie w porównaniu do 2015 roku.


Do największej liczby wypadków śmiertelnych doszło w budownictwie (51 / 68 w roku 2015), przetwórstwie przemysłowym (50 / 78), transporcie i gospodarce magazynowej (37 / 49) oraz górnictwie (27 / 16).
Co ważne, nie zmieniła się główna przyczyna wypadków - wg danych GUS w blisko 70% przypadków jest to człowiek: nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,1%) oraz niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (6,8%).
W dalszej kolejności są to niewłaściwy stan narzędzi, wyposażenia lub budynków (8,4 proc. wypadków) oraz niekorzystanie lub niewłaściwe posługiwanie się narzędziami lub wyposażeniem (7,4 proc.).

 

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !