Blog


Każdego roku wypadki związane z pracą są przyczyną długich okresów nieobecności w pracy, a nawet śmierci. Ponadto u znacznej części europejskiej ludności w wieku produkcyjnym występuje co najmniej jeden problem zdrowotny związany z pracą.

Jako pierwszy krok w kierunku oszacowania ponoszonych w całej Europie kosztów związanych z problemami zdrowotnymi, wypadkami i przypadkami śmierci związanymi z pracą EU-OSHA opracowała nowe sprawozdanie, w którym oceniła jakość i porównywalność dostępnych danych, z których można skorzystać do określenia tych kosztów.

Mimo że autorzy stwierdzili brak rzetelnych i wiarygodnych danych w tym obszarze, zaproponowali metody, które pozwolą na częściowe oszacowanie kosztów.

Pełne sprawozdanie w j. angielskim dostępne jest pod tym linkiem (plik pdf).

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !