Blog


Z różnych względów europejskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Aby zatem poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) w takich przedsiębiorstwach, EU-OSHA uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityk, strategii i praktycznych rozwiązań.

Wyniki pierwszej fazy tego projektu zostały opublikowane i zorganizowano seminarium dla zainteresowanych podmiotów w celu omówienia ustaleń.

30% mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy".

EU-OSHA zorganizowała seminarium wysokiego szczebla: „Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w Europie: Jak możemy zapewnić, że będą one bezpiecznymi, zdrowymi i wydajnymi miejscami pracy?”, które odbyło się 28 czerwca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i innych kluczowych podmiotów i ekspertów akademickich. Dyskusje skupiały się na sposobach zapewniania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu milionów Europejczyków, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach, oraz na roli tych przedsiębiorstw w gospodarce.

Choć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw i zatrudniają prawie połowę europejskiego zasobu pracowników, mając istotny wkład w europejską gospodarkę, znaczna ich część nie stosuje odpowiednich rozwiązań BHP, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie ich pracowników są często słabo chronione.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek podkreśla:
- Nasze badanie ESENER-2 pokazuje, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa pod względem rozwiązań BHP pozostają w tyle za większymi przedsiębiorstwami; 30% mikroprzedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy”.

Zawarte w sprawozdaniu ustalenia pokazują, że zgodnie z danymi Eurostatu w latach 2008-2012 śmiertelne wypadki występowały najczęściej w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W sprawozdaniu zawarto ogólny wniosek, że literatura zawiera znaczną ilość dowodów na to, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mają słabe rezultaty pod względem warunków pracy i związanych z pracą skutków dla zdrowia.

Dlaczego zatem zarządzanie BHP jest dla tych przedsiębiorstw takim wyzwaniem? W sprawozdaniu wskazano kilka czynników, w tym niski poziom inwestycji w infrastrukturę BHP, które mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mogą realizować; ograniczoną wiedzę ich właścicieli-zarządzających w zakresie BHP i stosownych wymogów regulacyjnych; ich ograniczone możliwości systematycznego zarządzania; oraz ich podejście i priorytety, biorąc pod uwagę ich ograniczone zasoby i obawy dotyczące ekonomicznego przetrwania ich firmy, wobec czego BHP ma mniejsze znaczenie. Ustalenia pokazują również znaczne braki w bieżącej wiedzy w zakresie skuteczności strategii i interwencji BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Więcej wyników tego projektu zostanie opublikowane w ciągu najbliższych dwóch lat, przy czym nacisk zostanie położony na skuteczne polityki, strategie i praktyczne rozwiązania służące poprawie warunków BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

Istnieją różne narzędzia i zasoby, których celem jest pomoc tym przedsiębiorstwom w pokonywaniu powyższych barier. Opracowane przez EU-OSHA internetowe narzędzie do oceny ryzyka (OiRA) , przeznaczone w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jest bezpłatne, dostępne w internecie i łatwe w użyciu oraz zapewnia etapowe podejście do oceny ryzyka. W sumie dostępnych jest 99 narzędzi (a jeszcze więcej jest w trakcie opracowywania) dla 16 państw lub na poziomie UE i obejmują one szeroki zakres różnych sektorów. Ponadto e-przewodniki stworzone równocześnie w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”  zawierają wiele informacji i porad dotyczących zarządzania BHP w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !