Blog


Zgodnie z Kodeksem Pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków (patrz. art. 15 oraz art. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz.U.98.21.94 ze zm.).

Piotr Kowalski

Samo pojęcie Bezpieczeństwa, jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka, jest definiowane w rozmaity sposób lecz można je określić jako:
• stan psychiczny – przeciwny do stanu zagrożenia i lęku utraty szczególnie cennego dobra (życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych), odnoszący się do „poczucia bezpieczeństwa” osoby, grupy
• proces – zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w tym możliwości przetrwania, egzystowania, realizacji, przeciwdziałania zagrożeniom i redukowania ryzyka.

Całość działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy powinno się więc sprowadzać do usuwania zagrożeń, zmniejszania ryzyka, eliminacji lęków, obaw, niepokoju i niepewności i to zarówno w kontekście stanu psychicznego każdego człowieka, jak również procesu.

Niniejszy artykuł jest częścią rozważań na temat wpływania na pracowników powodującego zmiany ich zachowania w kontekście poprawy poziomu bezpieczeństwa. Na początku należy jednak przedstawić i przeanalizować pewne fakty.

Fakt 1 - Wypadki powoduje człowiek

Różne publikacje oraz dane przedsiębiorstw i jednostek kontrolnych podają że od 5% do 15% wszystkich wypadków przy pracy jest powodowane problemami technicznymi (przyczyny techniczne).

wykres-kołowy

Analizując tylko sprawozdanie z działalności PIP w roku 2011 (pip.gov.pl, aktualnie najświeższe dostępne dane) można zestawić, na podstawie badania przez PIP okoliczności i przyczyn wypadków przenalizowanych (9367 wypadków), następujące informacje :

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !