Blog


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

Paweł Rolewski

Stanowi to wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa na terenie firmy zlecającej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kluczowe jest, aby pracownicy obu organizacji rozumieli ryzyka związane ze specyfiką prac wykonywanych – zarówno przez pracowników firmy zlecającej usługę, jak i podwykonawców oraz ryzyka związane z obiektami, maszynami czy też procesami firmy zlecającej.
Służy temu proces Zarządzania Bezpieczeństwem Podwykonawców, wprowadzający określone procedury do zastosowania podczas kontraktowania i nadzoru wykonywanych prac.
W niniejszym artykule, chciałbym przybliżyć model zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców, wykorzystywaną w zakładach produkcyjnych DuPont, zwany „Modelem 6-ciu kroków”.

diagram

Z praktycznego punktu widzenia, proces zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców sprowadza się do wyselekcjonowania puli kompetentnych usługodawców, wyłonienia kontrahenta, odpowiedniego zakontraktowania usług i stworzenia środowiska, w którym kontraktor staje się wartościowym partnerem, realizując usługę dodającą wartość do operacji firmy, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa zleceniodawcy.
Podstawą takiego procesu jest określenie fundamentalnych zasad współpracy z podwykonawcą, obejmujących planowanie działań, efektywną komunikację oraz wdrożenie i stosowanie polityki i procedur, zapewniających wspólne elementy kontroli i nadzoru.
Szczególne znaczenie ma tu zastosowanie się obu stron do polityki, procedur i praktyk firmy zlecającej usługę, co umożliwia kontrolę, zmniejszenie, a nawet eliminację ryzyka związanego z aktywnością podejmowaną przez podwykonawcę na terenie firmy zlecającej, a w przypadku niestosowania wyżej wymienionych zasad i standardów, mogłoby doprowadzić do urazów, chorób, incydentów środowiskowych, szkód i strat biznesowych.

Model 6-ciu kroków obejmuje:
1.    wybór podwykonawcy,
2.    przygotowanie kontraktu,
3.    przyznanie kontraktu,
4.    wprowadzenie i szkolenie podwykonawcy,
5.    zarządzanie pracą podwykonawcy,
6.    ocenę podwykonawcy po realizacji kontraktu.

Wybór podwykonawcy

Podwykonawcy (w przypadku dopuszczenia sytuacji, w których podwykonawcy mogą przy realizacji usługi korzystać ze współpracy z firmami trzecimi, również firmy trzecie, wyspecyfikowane przez podwykonawcę) powinny zostać poddane starannemu procesowi kwalifikacyjnemu, którego wyniki decydują o możliwości ubiegania się o współpracę z firmą zlecająca usługę.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !