Blog


Na tle utrzymującej się niepewności gospodarczej, w swoim sprawozdaniu za rok 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia dalszy przebieg swoich prac w zakresie promowania dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

Dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek twierdzi, że należy zdecydowanie podkreślać gospodarcze i etyczne znaczenie dobrego stanu BHP.
– Obecnie widzimy, jakie są skutki kryzysu gospodarczego, gdy w całej Unii Europejskiej dokonywane są cięcia wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy. Ale inteligentne przedsiębiorstwa wiedzą, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wspierania BHP w trudnych czasach; w końcu nadejdzie poprawa sytuacji gospodarczej, a wówczas firmy będą potrzebowały zdrowych, wykwalifikowanych pracowników.

Zdaniem dyrektor Agencji, do najważniejszych wydarzeń 2012 roku należo ukończenie flagowego projektu EU-OSHA o nazwie Foresight, w ramach którego prognozowane są długoterminowe rodzaje ryzyka w miejscu pracy i który ma na celu ożywienie debaty oraz uświadomienie decydentom, jakie są konsekwencje poszczególnych wariantów działania.

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) pozwoliło uzyskać aktualny obraz zarządzania w Europie niektórymi rodzajami ryzyka w miejscu pracy, zwłaszcza psychospołecznymi, takimi jak stres związany z pracą, przemoc i szykanowanie. Obecny etap realizacji projektu obejmuje analizę danych uzyskanych w wyniku ankiety przeprowadzonej w pierwszej fazie projektu.

Agencja kontynuowała też prace nad darmowym interaktywnym oprogramowaniem do ceny ryzyka (OiRA), które umożliwia przeprowadzanie ocen ryzyka w sposób łatwy i oszczędny. Udostępniane są konkretne narzędzia, przydatne w takich dziedzinach jak: fryzjerstwo i praca biurowa – na Cyprze, transport drogowy – we Francji, a także branża skórzana i garbarska – w całej UE.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Podobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !