Blog


Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem stworzyliśmy system ZPW, który wspiera świadomość kultury bezpieczeństwa naszych pracowników.

Od 2007 zidentyfikowaliśmy już 2711 Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych co pozwoliło - statystycznie 1) - zapobiec 9 poważnym wypadkom.

Każdego dnia zespół BHP przeprowadza kontrolę w różnych działach zakładu rozmawiając z pracownikami i szukając ZPW. GKN Driveline definiuje ZPW jako każde potencjalne zagrożenie, nie tylko dla człowieka, ale również dla środowiska. Taka szeroka definicja pozwala nam na wyłapanie nawet najmniejszych zagrożeń oraz strat. Każdy może zgłosić ZPW poprzez zrobienie zdjęcia i przekazanie go specjaliście ds. BHP.

O każdym zdarzeniu informowany jest właściciel danego obszaru. Musi on w dniu otrzymania zgłoszenia przeprowadzić analizę i ocenę zdarzenia. Brane są pod uwagę dwa główne parametry – wskaźnik związku i potencjalnych skutków.

foto2foto3

Wynik określany jest w skali trójstopniowej. Przy małym ryzyku należy wprowadzić korekty i obserwacje, średnie obliguje do zgłoszenia niezgodności w intranetowej bazie dokumentów. W przypadku dużego ryzyka dodatkowo informowany jest także dyrektor zakładu. Ostatni przypadek oraz zdarzenia będące lekcją dla całej korporacji wprowadzane są do bazy incydentów ze wszystkich zakładów GKN.

Zakwalifikowanie ZPW jako niezgodności uruchamia identyczną procedurę jak w przypadku wypadku przy pracy. Wymagane jest przeprowadzenie analizy wypadku na formularzu A3 wraz z określeniem przyczyn bezpośrednich (Ishikawa), źródłowych (5 why) oraz zdefiniowanych do nich działań korygujących i zapobiegawczych. Każde działanie jest widoczne jako osobne, razem z informacją o dacie działania i osobie odpowiedzialnej za jego wykonanie. System ten pozwala na pełen nadzór nad zgłoszonymi działaniami. W analizie biorą udział pracownicy z danego obszaru: mistrz, lider, społeczny inspektor pracy, natomiast rolą specjalisty ds. BHP jest moderowanie i pomaganie, aby przebiegało ono zgodnie z zasadami. To uczestnicy dyskusji sami muszą dojść do ustalenia wniosków.

Wszystkie ZPW są przedstawiane codziennie na porannych spotkaniach produkcyjnych, natomiast niezgodności przeglądane są raz w tygodniu.

Na zakończenie każde ZPW wpisywane jest do rejestru, który dzięki zdefiniowanym zagrożeniom identycznym jak w Ocenie Ryzyka Zawodowego jest z nią ściśle połączony. Dzięki temu możemy aktualizować ocenę ryzyka na danym stanowisku oraz prowadzić statystyki wszystkich zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

1) Korzystamy z piramidy Heinrich’a

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie GKN Driveline.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".
gkn-driveline

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !