Blog


Z badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że ok. 30 proc. pracowników w Europie wskazywało, że odczuwali skutki stresu. Z kolei badania przeprowadzone kilka lat temu wśród austriackich tzw. białych kołnierzyków pokazały, że 42 proc. z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem w pracy.

Absencja w pracy to ogromne koszty dla firm, jak i systemu ubezpieczeń. Czynniki najczęściej wywołujące stres |

- Z badania Health and Safety Executive - brytyjskiej organizacji rządowej nadzorującej bezpieczeństwo w pracy wynika, że wśród najczęściej występujących stresogennych czynników pracownicy wymieniają: nadmierne obciążenie pracą i krótkie terminy realizacji projektów, zbyt dużą odpowiedzialność i brak wsparcia menedżerów - mówi Lucyna Pleśniar, prezes firmy doradztwa personalnego People. - Źródłem stresu w pracy mogą być również inne bodźce np. hałas, niewłaściwe oświetlenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, zapach. Problem stresu, choć bardzo powszechny, bywa bagatelizowany, co oznacza że osoby nim dotknięte często nie otrzymują żadnej pomocy - dodaje Pleśniar.

Czytaj więcej: link

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !